Arealplanlegger/ ingeniør

Stillingen har et variert og tverrfaglig arbeidsområde. Sentrale oppgaver vil være behandling av private og offentlige
reguleringsplaner/ arealbruksspørsmål. Andre oppgaver innen virksomhetsområde kan også bli tillagt stillingen.

Alt arbeid innenfor virksomhetsområdet er forankret i Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. Det vil bli lagt vekt på gode kunnskaper om plan- og bygningsloven m/forskrifter. Datakunnskaper og kunnskap om geografiske
informasjonssystemer(GIS) vil også bli vektlagt.

Søk på stillingen her

Stillingens arbeidsområde

 • Saksbehandling og utarbeidelse alle typer arealplaner (kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner mm)
 • Oppfølging av kommunale vedtak
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under virksomhetsområdet

Kvalifikasjoner

 • Arealplanlegger, ingeniør eller relevant erfaring (Nyutdannede oppfordres til å søke).
 • God kjennskap til relevant lovverk
 • Digital kompetanse og interesse
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vi vektlegger personlig egnethet spesielt knyttet til gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide godt både selvstendig og i felleskap med andre
 • Positiv og løsningsorientert
 • Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver
 • Sterkt ønske om å bidra til positiv utvikling av «Nye Namsos»
 • Serviceorientert

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Et aktivt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Meget gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunens nettside

Kontakt Servicetorget, tlf. 74 21 71 00 hvis du trenger hjelp.

Søknadsfrist: 08.12.19

Kontaktpersoner:
Kjeld Erik Sandbakken, Virksomhetsleder plan- og byggesak, E-post: kjsan@namsos.kommune.no tlf. 971 69 371
Roger Johansen, Kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift, E-post roger.johansen@namsos.kommune.no  tlf. 415 13 687