Assisterende rektor

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 150 elever og 38 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du på utkikk etter en arbeidsplass med rom for humor og mye latter? Ønsker du å delta i et team og jobbe med pedagogisk utviklingsarbeid? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole stedet for deg!

På skolen vår arbeider vi aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha «rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet barne- og ungdomsskole er en MOT-skole og vi bruker «MOT-verktøy» i møte med elever. Høylandet barne- og ungdomsskole legger stor vekt på både faglig og sosial utvikling hos elevene, og mener selv vi er gode på begge deler. Det er rom for både faglig trykk og åpning for mange annerledesdager både på de enkelte klassetrinn, og som fellesaktiviteter for hele skolen. I løpet av skoleåret 2023/24 vil det sannsynligvis bli bygd ny skolegård med masse nye lekeapparater og aktivitetsmuligheter.

Vi har ledig følgende stilling ved Høylandet barne- og ungdomsskole:

100 % fast stilling som assisterende rektor

Stillingen vil innebære følgende arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder for rektor.
 • Være tett på praksisfeltet gjennom ledelse og undervisningsrelaterte oppgaver.
 • Timeplanlegging og individuelle arbeidsavtaler i samarbeid med rektor (Visma flyt timeplan).
 • Vikarordning.
 • Personalansvar for deler av personalet.
 • Innkjøpsansvarlig (skolebøker, fritt skolemateriell og diverse andre innkjøp).
 • Legge til rette for, og ta initiativ til et godt «skole – heim samarbeid».
 • Organisering av skolen og ressursbruk i samarbeid med rektor.
 • Forvaltning av økonomiske ressurser i henhold til budsjett.
 • I samarbeid med rektor og teamledere lede og delta i skolens pedagogiske utviklingsområder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent formell kompetanse for tilsetting i grunnskolen, gjerne pedagogisk utdanning.
 • God IKT-kompetanse.
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Gjerne relevant ledererfaring med personalansvar.
 • Kompetanse i pedagogisk analyse som verktøy.
 • Ønskelig med forvaltningskompetanse og erfaring med bruk av administrative systemer som for eksempel Visma flyt skole, Visma timeplan og Elements.
 • Utdannelse innenfor skoleledelse, gjerne rektorskolen og erfaring som skoleleder er ønskelig.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Ved ansettelse uten utdanning innenfor skoleledelse, vil det stilles krav til gjennomføring av rektorutdanning eller tilsvarende utdanning i løpet av de tre første årene i stillinga.

Personlige egenskaper:

 • Er en god lagspiller og relasjonsbygger.
 • Har evne til å skape god kontakt og kan kommunisere godt med både voksne og elever på skolen
 • Kan være tydelig, men også løsnings- og utviklingsorientert.
 • Liker å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig.
 • Er strukturert og kan planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer.

Vi kan tilby:

 • Fast 100% stilling
 • Lønn i hht. gjeldende tariffavtale.
 • En velfungerende skole med stabil personalgruppe.
 • Arbeidsplass med meget godt arbeidsmiljø med masse humor i hverdagen.
 • Elever som presterer godt og som opplever stor trivsel på skolen.
 • Godt foreldre – skole samarbeid.
 • En utfordrende lederoppgave med gode utviklingsmuligheter.
 • Lederutdanning i form av rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning hvis slik kompetanse mangler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos rektor Eskil Skarland, mob:916 39 441

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9)

Vi oppfordrer kandidatene å bruke elektronisk søknadsskjema som du finner her

Søknadsfrist: 5. februar 2023