Avdelingsleder – Kolvereid skole

Nærøysund kommune ligger i Ytre Namdal, nord i Trøndelag fylke, omgitt av Namdalskysten i vest og fjell og fjorder i øst. Kommunen har ca. 10000 innbyggere. Kommunen har i dag ca. 950 ansatte og er Norges største oppdrettskommune. Kommunen har også et rikt kulturliv med mange gode fritidstilbud. Skolestrukturen er desentralisert, og kommunen har seks skoler med ulike størrelse.

100% stilling som avdelingsleder ved Kolvereid skole

­­­­­­­­­­Har du lyst til å jobbe i et lederteam og være med på å videreutvikle Kolvereid skole?

Kolvereid skole har rundt 380 elever fra 1.-10. trinn. Vi er inne i et spennende arbeid der barne- og ungdomstrinnet inneværende skoleår er slått sammen til en skole. I løpet av våren vil nytt skolebygg for barnetrinnet være ferdig, og barne- og ungdomstrinnet vil være fysisk samlet i en ny, flott skole. Lederteamet ved skolen består ar rektor og 2 avdelingsledere.

Stillingsbeskrivelse

Som avdelingsleder vil du være rektors nærmeste medarbeider og få i oppgave å lede en avdeling ved skolen. Stillingen vil derfor omfatte personal— og økonomiansvar, samt daglig drift for avdelingen. I tillegg vil du være ansvarlig for utviklingsoppgaver gjennom skolens lederteam.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en avdelingsleder som har:

 • Relevant faglig og pedagogisk utdanning
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • God kjennskap til grunnskolen og relevant lovverk
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og nytenkende, og virker samlende for alle ansatte på enheten.
 • Du kan arbeide strategisk og målbevisst med skoleutvikling og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer.
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å utvikle et godt læringsmiljø og læringsutbytte for elever og ansatte.
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt.
 • Du fremmer mestring gjennom å motivere, utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne

Lønn og arbeidsvilkår

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • God støtte av ressurser i kommunen og internt
 • Kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover- og avtaleverk.

Det må påregnes en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor ved Kolvereid skole Unni Berit Finne telefon: 902 71 752 epost: unni-berit.finne@naroysund.kommune.no

Søknadsfrist: 26. april

Oppgi ID: 2185

Søknad sendes: post@naroysund.kommune.no