Barne- og ungdomsarbeider i Kolvereid barnehage

100 % fast stilling fra 13.august 2019.

Krav til stillingen: fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men personer uten fagbrev kan også bli tatt i betraktning.

Prøvetid 6 mnd. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til styrer Siv Øren tlf.74382770

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk. Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Søknad med cv sendes til: postmottak@naroy.kommune.no

Adresse: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 KOLVEREID

Søknadsfrist 05.07.2019