Barnehagelærer i 100% fast stilling

Ottersøy barnehage er en andelseid barnehage som ligger nært skole og turområder.

Vi er medlemmer i PBL og følger deres tariffavtaler. Vi ønsker nå å utvide staben, og søker etter en barnehagelærer.

Vi trenger deg som vil:
• Skape gode lek- og læringsarenaer for barn og voksne.
• Som har glød, engasjement, humor og glede samt evne til tilstedeværelse.
• Som har gode samarbeidsegenskaper.

   Søknadsfrist 22.05.19

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål rettes til styrer Lise Rødnes,
tlf 979 81 531
Elektronisk søknad og oppdatert CV sendes:
ottersbh@online.no