Barnehagelærer i 100% stilling

Høylandet barnehage er en 4 avdelings barnehage med til sammen 55 barn. I løpet av høsten 2019 vil det stå ferdig en ny småbarnsavdeling og personalfløy. Over år har barnehagens fokus vært realfag, språk, leik og sosial kompetanse. Vi har egen spespedkoordinator som følger opp enkeltbarn. Har tett samarbeid med de andre barnehagene i Indre Namdal.

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med styrer og pedagogisk ledere
 • Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen.
 • Medansvar for veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.
 • Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter med brukere og eksterne samarbeidspartnere.
 • Sammen med styrer og pedagogiske ledere bidra til det faglige innholdet i ulike møtefora.
 • Medansvar for daglig organisering av avdelingen.
 • Medansvar for oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer
 • Det er ønskelig med erfaring fra småbarnsavdeling
 • Ha gode IKT kunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstilling.

Personlige egenskaper

 • Du kan lede og veilede andre
 • Du kan arbeide selvstendig, men også i team
 • Du kan kommunisere godt med brukere og eksterne samarbeidspartnere
 • Du har mot til å ta de vanskelige samtalene
 • Du har evne til å planlegge og gjennomføre planlagte mål
 • Du har god evne til å dokumentere eget arbeid og overholde frister
 • Du er fleksibel og ha evne til å finne gode løsninger da din faglige kompetanse skal komme hele barnehagen til gode.
 • Høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges.

Søknadsfrist: 10.06.19

Elektronisk søknadsskjema

Ønskes ytterlig informasjon ta kontakt med styrer Tove Vang på tlf 473 00 479