Barnevernkonsulent

Barneverntjenesten i Ytre Namdal søker etter en barnevernkonsulent til snarlig tiltredelse. 

100% fast stilling for snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester.

Arbeidet medfører stor grad av kontakt med barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter. Noe arbeid på kveldstid og reising må påregnes.

Ønsket kompetanse

  • Barnevernspedagog. Annen relevant bachelor, i fagfeltet barn/unge kan vurderes.
  • Ønskelig med praksis fra saksbehandling i barneverntjeneste.
  • Kjennskap til fagprogrammet Familia.
  • Kompetanse om og erfaring med barnevernloven og forvaltningsloven.
  • Ønskelig med relevant videreutdanning.

Søkere til stillingene må ha evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Søker må ha evne til å samarbeide med brukere og andre samarbeidspartnere. Personlig egnethet vektlegges sterkt. Det er en fordel at søker har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr: varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte og å jobbe i team, deltakelse i godt etablert interkommunalt samarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler.

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt barnevernleder Heidi Aune, tlf: 90759762.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.

Søknadsfrist: 15.09.2019