Barnevernkonsulent

2 x 100% fast stilling

Indre Namdal barnevern- og pedagogisk psykologisk tjeneste har ledig 2 x 100 % fast stilling som barnevernkonsulent og evt. andre stillinger som blir ledig.
Indre Namdal barnevern og PPT er interkommunal tjeneste. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjeneste og PPT er samorganisert med felles adm.leder og fagledere for PPT og barnevern.

www.grong.kommune.no finner du mer informasjon om stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Vi imøteser din søknad innen 30.september 2019