Biblioteksjef

BIBLIOTEKSJEF – 30 % fast stilling – oppstart 1.august 2022 eller etter nærmere avtale

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig, administrativt og økonomisk ansvar for drift av biblioteket
 • Utlånstjeneste og andre aktiviteter

Kvalifikasjoner:

 • Fagutdanning i henhold til Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek
 • Dersom søker ikke oppfyller kravet kan det avtales utdanning, eller søkes dispensasjon fra kravet.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Ved utvelgelse av kandidater kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

Som ansatt får du:

 • Være del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Lønn etter tariff og lokale bestemmelser.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

Send oss søknad vedlagt CV og referanser. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål rettes til kommunalsjef oppvekst og familie; Ivar Hatland ivar.hatland@leka.kommune.no – tlf: 951 04 054 eller biblioteksjef Bente Nordlund bente.nordlund@leka.kommune.no – tlf: 416 85 393

Søknadsfrist: 3. juni 2022

Søknad sendes: post@leka.kommune.no