Brannkonstabel

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Namdal brann- og redningsvesen avd. Overhalla søker etter brannkonstabel (deltid).

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

Krav til stillingene:

  • Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen.
  • Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking.
  • Deltakelse i brannvesenet krever skriftlig godkjenning fra hovedarbeidsgiver.
  • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring.
  • God samarbeidsevne og fleksibilitet. Personlig egnethet vektlegges.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig:

  • Førerkort kl.C..
  • Utrykningsførerbevis kode 160.
  • Førstehjelpskompetanse.

Aktuelle søkere må gjennomgå helsesjekk og fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig brannordning og organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid.

Namdal brann- og redningsvesen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen forøvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til brannsjef Tommy Tørring, tlf. 900 10 160 eller brannmester Jens Himo Vold tlf. 415 36 553

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Grong kommune sin hjemmeside

Søknadsfrist: 15. september 2022