Controller

Controller

Pilen til Overhalla Betongbygg peker oppover og med økt omsetning og flere prosjekter øker behovet for kontroll. Vi ønsker derfor å utvide øknomistaben med en controller innenfor prosjekt. Hos oss vil du ha ansvar for interim, analyse og rapportering på tildelte prosjekter i samarbeid med prosjektledere. Du vil også følge opp kalkyler i forhold til produksjon i fabrikken. Vi søker en analytisk person med initiativ og pågangsmot. Du vil jobbe tett med deltakere innen salg, prosjekt, produksjon og økonomiteamet. Kontorsted er ved hovedkontoret i Overhalla.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i budsjettering og kalkulasjon for tilbud i nye prosjekter
 • Styre økonomien i prosjektene sammen med prosjektledere
 • Bistå med vedlikehold av prosjekter, herunder prosjektets kostnader og inntekter
 • Bistå med å etabler eventuelle nødvendige økonomiske garantier.
 • Bistå med å lage fakturaplaner, fakturaunderlag og beregning av prisreguleringer
 • Overvåke og kontroller faktiske kostnader og inntekter mot budsjett og prognose
 • Identifisere, analysere, rapportere og følge opp eventuelle økonomiske avvik knyttet til inntekter, kostnader og kontantstrøm i prosjekter.
 • Sikre rettidig fakturering i henhold til kontrakt og rettidig betaling av fakturaer
 • Månedlig rapportering og fastsettelse av ferdiggrad og prognoser i samarbeid med prosjektledere for interimsføring i prosjektene.
 • Delta i tidlig fase for tidlig identifisering av risikoer og muligheter
 • Utføre etterkalkulasjoner, bidra i prosjektevaluering og gjøre analyse for eventuelle korrigeringer i kalkyler for produksjon og framtidige prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ha gode kommunikasjonsevner og jobbe godt i team
 • Være strukturert, ha fleksibilitet og vilje til å ta ansvar
 • Effektiv og høy arbeidskapasitet for å mestre periodisk høy arbeidsbelastning
 • Kan jobbe selvstendig, være resultatorientert og strukturert
 • Kunne kommunisere flytende på norsk og engelsk
 • Ha god systemforståelse og kunne utnytte dataverktøy.
 • Bachelor i økonomi eller relatert felt/ praksis innenfor arbeidsoppgavene

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger: AFP og behandlingsforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Subsidiert kantine
 • En spennende og fremtidsrettet bransje i utvikling
 • Mulighet til treningsavtale
 • Bedrifts-yoga
 • Tilgang på gratis heiskort ved Grong Skisenter
 • Egen golfbane og laksevald

Arbeidssted: Fabrikk på Overhalla.

Vi ser frem til å motta din CV og søknad. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende

Søknadsfrist: 23. mai 2022

Kontaktperson: Frank Roger Amdal, mob: 920 23 829 – frank@overhallabetongbygg.no

Send søknad til: mette@overhallabetongbygg.no