Daglig leder

Namsskogan og Røyrvik har slått sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i kommunene. Målet med programmet er å bidra til vekst og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv med sikte på å skape et betydelig antall arbeidsplasser og styrke utviklingsevnen i næringslivet og kommunene. Det foreligger omfattende analyser og planverk for gjennomføringen som skal foregå i perioden 2022 til 2026.Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og de to eierkommunene sikrer den årlige finansieringen gjennom omstillingsperioden.Til å gjennomføre omstillingsarbeidet i regionen er det etablert et eget felles selskap av kommunene med styre og administrative ressurser: Børgefjell utvikling AS.

Vi søker nå etter en leder av omstillingsarbeidetI rollen som programleder for omstilling i Børgefjell utvikling får du ansvaret for å realisere ambisjoner og målene i Omstillingsplan. Dette skjer i tett samarbeid med nytt og eksisterende næringsliv, og andre aktører i kommunen. I rollen vil du både arbeide med overordnede strategier og planer, samtidig som du har ansvaret for daglig drift av programmet. Du vil være en viktig operativ deltaker i prosesser og prosjekter i regionen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med omstillingsprogrammet i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører
 • Videreutvikle og etterleve Omstillingsplan, som er den strategiske godkjente planen for omstillingsarbeidet
 • Være en proaktiv og samlende prosjektleder for kommunene
 • Iverksette og følge opp prosjekt og tiltak i tråd med Handlingsplan
 • Sikre engasjement gjennom en involverende prosess i ulike faser av prosjektet
 • Drive prosjektutvikling- og oppfølging
 • Delta i utredningsarbeid
 • Kommunisere og rapportere fremdrift og resultater i relevante fora
 • Samarbeid med lokale og regionale aktører

Ønsket erfaring og utdanning:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring
 • Kunnskap om næringsutvikling
 • Erfaring fra offentlig sektor – forstå det offentlige apparatet/virkemidler og utnytte disse
 • Erfaring innen nærings- og stedsutvikling
 • Prosjektledererfaring
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Arbeidsforholdet vil være i en av eierkommunene, med konkurransedyktige betingelser, i et godt arbeidsmiljø og med offentlig tjenestepensjonsordning.

Søknadsfrist: 2.november 2021

Søk på stillingen her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli offentliggjort en liste over søkerne. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Har du lyst til å vite mer? Da kan du kontakte en av disse:

Hege Svendsen, FREMO RekrutteringTlf.: 905 87 920 – hege@fremobemanning.no  

Styreleder.i Børgefjell utvikling, Inge RyanTlf.: 958 56 690 – inge.arnstein.ryan@gmail.com

Du finner også mer informasjon om omstillingsprosessen på www.regionalomstilling.no

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.Vi vurderer kandidater forløpende.