Fagleder – vei, vann og avløp

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Det er for tiden en sterk vekst i næringslivet, noe som også medfører økt tilflytting og stor optimisme. Vi har en høy kommunal aktivitet for å serve næringslivet og for å gjøre oss enda mer attraktiv som bostedskommune. Flatanger kommune er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og på fjellet. Viktige næringsområder innehar et bredt spekter av havbruksrelatert virksomhet, småindustri, landbruk og turisme. Vi har god barnehagedekning med en splitter ny barnehage, nytt pleie- og omsorgstun og skoler vi er stolte av. Lauvsnes ligger ca en times kjøring fra Namsos by.

100% stilling i 1-års vikariat som Fagleder vei, vann og avløp (VVA) ved etat for Næring, Miljø og Teknisk fra 1 januar 2020 med mulighet til forlengelse

Etat for Næring, Miljø og Teknisk er en av tre etater i Flatanger kommune. Etaten innehar hovedansvar innen landbruksforvaltning, næring, oppmåling, byggesak, prosjektering, renhold og vaktmestertjenester. Da vår Fagleder VVA tar ut permisjon fra 010120 søker vi hans etterfølger til en spennende og viktig jobb i vår etat. Faglederen inngår i etatens vaktmesterpool.

Hovedarbeidsområder:

 • Utøvende prosjektoppfølging for årlige vedtatte prosjekter innen ansvarsområdet
 • Vei- og brovedlikehold: Ivareta kontroll, oppfølging og iverksetting av oppgraderinger og vedlikehold av kommunens veier og broer i tett samarbeid med eksterne aktører iht drift- og vedlikeholdsplaner.
 • Ansvarlig for vinterklargjøring av veier
 • Drift og vedlikehold av kommunens vann og avløpsnett i tett samarbeid med kollega innen VA området
 • Havner og kaier: Nødvendig ettersyn, oppfølging og kontroll av kommunens havner og kaier
 • Graving knyttet til begravelser
 • I tett samarbeid med kolleger i vaktmesteravdelingen bidra innen hele porteføljen etter behov
 • Attestasjonsansvarlig innenfor eget ansvarsområde

Formelle krav til søker:

 • 3-årig relevant videregående opplæring, eksempelvis fagbrev innen vei og anleggsfag, elektrikerfag, byggfag, rørleggerfag, maskin.

Sentrale personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å yte god service
 • Ivareta en helhetsoversikt over avdelingens daglige drift
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Takle høyt arbeidstempo med hurtige skiftninger i arbeidsoppgavene, samt evne til å holde fremdrift i arbeidet gjennom selvstendighet og initiativ.
 • Positivitet, effektivitet, løsningsorientering, kreativitet og godt humør er egenskaper som vi vektlegger høyt

I tillegg vil vi også legge vekt på at du har personlige egenskaper som kan støtte opp om våre kjerneverdier; Tydelighet – Respekt – Lojalitet – Samhandling – Service

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Meget god pensjons- og forsikringsordning
 • Nødvendig opplæring og overlapping vil bli gitt
 • Lønn etter gjeldende hovedtariffavtale
 • Flatanger kommune kan være behjelpelig med formidling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter vedtatt reglement

 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Tilsetting skjer i Flatanger kommune med arbeidssted p.t Lauvsnes. Interne søker som påberoper seg fortrinnsrett med hjemmel i Hovedtariffavtalen § 2.3.1 bes oppgi dette i søknaden. Dersom oppstart ikke er mulig pr 010120 oppfordrer vi interesserte søkere om å søke uansett da organisatoriske forhold kan bidra til å muliggjøre en evt senere oppstart. Dette må da fremkomme i søknad

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Teknisk sjef, Halvard Rørstad tlf. 990 96389 epost: halvard.rorstad@flatanger.kommune.no eller Fagleder VVA Tor Roald Lindseth tlf 92259639 epost: tor-roald.lindseth@flatanger.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema finner du på www.flatanger.kommune.no under ledige stillinger.

For å bli registrert som søker må du søke på elektronisk søknadsskjema.

Det bes om at det oppgis minst 2 referanser i søknaden.

Søknadsfrist: 13.desember 2019