Familieterapeut

Familieterapeut 100% fast stilling i nyopprettet familieteam

Overhalla kommune har opprettet en ny stilling som familieterapeut og har med det som mål å styrke det forebyggende arbeidet rundt barn, unge og familier i kommunen, en satsing som er i tråd med ny oppvekstreform.

Vi rigger oss for fremtiden og etablerer samtidig et nytt familieteam som familieterapeut vil få ansvar for å koordinere.

Familieterapeut/familieteam skal samarbeide tett med andre tjenester for å sikre en helhetlig tilnærming som gir kommunens barn, unge og deres familier tidlig og riktig hjelp. Familieteamet vil i tillegg til familieterapeut bestå av fagleder helsestasjon, miljøveileder oppvekst og andre relevante fagpersoner ved behov.

Overhalla kommune har jobbet etter BTI modellen (Bedre tverrfaglig innsats) siden 2016 og modellen er implementert i kommunens tjenester. Arbeidet med BTI skal videreføres og det søkes etter en ansatt som vil ta del i dette arbeidet.

Familieteamet vil være organisert under enheten helse og familie, og vil samarbeide tett med kommunens helsetjenestenester, skoler og barnehager. Familieterapeut vil være samlokalisert med helsestasjon, psykolog, rus og psykisk helsetjeneste, fysio- og ergotjenesten, legekontoret og kommunens øvrige helsetjenester.

Arbeidsoppgaver:

 • Foreldreveiledning
 • Samtaler med barn og unge
 • Familiesamtaler og individuell oppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling
 • Veiledning, grupper og kurs
 • Koordinatoransvar i enkeltsaker
 • Utvidet ansvar for BTI

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning gjerne med relevant tilleggsutdanning
 • Relevant praksis og solid erfaring med å jobbe med barn og familier med sammensatte vansker
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning innen familieterapi og/eller psykososialt arbeid med barn og unge
 • Kompetanse innen rus/rusforebygging
 • Erfaring med veiledning til barn, unge og familier
 • Sertifisering innen COS, PMTO, Marte-Meo, evnt andre metoder

Personlige egenskaper:

 • Trygg på deg selv og egne reaksjoner i møte med andre
 • Evner å bygge gode relasjoner til barn, ungdom og voksne
 • Faglig engasjement og evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Forutsigbar og ha gode planleggingsevner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og i team
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Vilje til å stå på
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Medvirkning i oppbygging av et nytt familieteam
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Stor grad av selvstendige arbeidsoppgaver samtidig som en er en del av et felleskap
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Å ta del i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter tariff, inkludert pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring.

Annet:

 • Noe arbeid på ettermiddag og kveld må påregnes
 • Førerkort klasse B
 • Må disponere egen bil
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Anne Finseth, mob: 915 94 953 – anne.finseth@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 20. september 2023