Fastleger

BINDAL KOMMUNE SØKER FASTLEGER – KOMMUNAL AVTALE

Bindal legekontor ønsker å tilsette en til to fastleger i kommunal stilling, med tiltredelse etter avtale.

Bindal legekontor har sine lokaler på rådhuset i kommunesenteret Terråk. I tillegg til kommuneoverlegen er det 3 stillinger som fastleger og 3 stillinger som helsesekretærer. Bindal legekontor har over år hatt stabil dekning av personell, har god fagkompetanse og et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Bindal kommune er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.

Fastlege – kommunal avtale

 • Kommunale legetjenester etter nærmere avtale/oppgavedeling mellom legene
 • Vårt journalsystem er Pasientsky (Hove Total)
 • Pasientlistelengde er per i dag 600 pasienter
 • Egen kommunal legevaktsordning, i hovedsak 4- delt vakt
 • Bindal kommune deltar i legevaktsentral 116117 Sykehuset Namsos

Krav til søkere:

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og relevant erfaring, vektlegges personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi ønsker du at har:

 • Kompetanse til å gå selvstendig legevakt, kompetansekravene i §7 i akuttmedisinforskriften. Ved behov etableres det bakvaktsordning
 • Relevant erfaring fra norsk helsevesen og legetjeneste i små kommuner vil bli tillagt vekt

Ved legevakt disponerer legen egen legevaktbil. Kommunen har veiløse grender og disponerer legevaktbåt etter avtale mellom 16.00 — 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og helligdager.

Lønnsbetingelser etter individuell avtale.

For øvrig skjer tilsetting i kommunen i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglement. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Stillingen krever at godkjent politiattest framlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommuneoverlege Trond Iversen, trond.iversen@bindal.kommune.no, telefon 951 86 988, eventuelt til helse- og velferdssjef Arnt Myrvold arnt.myrvold@bindal.kommune.no telefon 971 62 730.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 14.6.2021.

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.