Flere ledige stillinger

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Bindal og Osen. Senteret ligger på Høylandet- midt i Namdalen, og tilbyr rehabiliteringstjenester innen et bredt felt av diagnosegrupper for innbyggere i våre eierkommuner. I tillegg har senteret avtale med spesialisthelsetjenesten ved Helse Midt-Norge om døgnrehabilitering for fem ulike diagnosegrupper. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper og gjelder for personer over 18 år.

 

Nå har vi følgende ledige stillinger for 2. gangs utlysning: 

50 % autorisert sykepleier i turnus nattevakt – engasjement i ett år med mulighet for fast tilsetting.

Fast turnus med jobb hver fjerde helg for sykepleier på natt

100% spesialsykepleier i turnus med videreutdanning i psykisk helsearbeid, fast tilsetting.

Fast turnus med jobb hver tredje helg for stillingen.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig. Det søkes etter ansatt med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå, og med erfaring innenfor psykisk helsearbeid – eventuelt sykepleier eller vernepleier med relevant erfaring/ utdanning. Gruppebasert intervensjon som undervisning/refleksjonsgrupper inngår i stillingen. Det er ønskelig med erfaring innenfor rehabiliteringsfeltet.

Alternativt 70% autorisert sykepleier

i turnus – engasjement i perioden 10.08 – 23.12.20 med mulighet for fast tilsetting. Fast turnus med jobb hver tredje helg for stillingen.

Vi søker faglig engasjerte og strukturerte personer med evne og kunnskap i forhold til helhetstenking i arbeidet med våre brukere. Vi tilbyr utfordrende og interessante stillinger i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen i tverrfaglig team og med eksterne samarbeidspartnere.

Personlig egnethet vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene. Lønn etter tariff.

 

Søknadsfrist: 18. juni 2020

 

For mer informasjon – se vår facebookside eller www.namdalrehab.no for informasjon om Namdal Rehabilitering IKS

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg, 74 32 21 00, post@namdalrehab.no

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no