Folkehelsekoordinator

50 % FAST STILLING FOLKEHELSEKOORDINATOR

Snarlig tiltredelse/tiltredelse etter avtale. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren, og blir en del av et tverrfaglig team.

Dette er en stilling som vi ønsker at du skal være med på å bygge opp og utvikle.

Arbeidsoppgaver og ansvar
• Koordinere arbeidet med kommunens folkehelseplan
• Delta i planarbeid og relevante saksområder for folkehelse
• Engasjere/bistå administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen
• Være bindeledd og rådgiver på folkehelseområdet mellom forvaltningsnivåer – interkommunalt, fylkeskommunale og statlige organer
• Utvikle samarbeidet mellom offentlige, frivillige, næringslivet og andre aktører for å utforme og iverksette gode folkehelsetiltak

Ønskede kvalifikasjoner
• 3-årig relevant høgskole-/universitetsutdanning
• Erfaring fra folkehelsearbeid på kommunalt nivå
• Kjennskap til utviklingstrekkene i kommunesektoren og samfunnet for øvrig
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Evne til å tenke helhetlig og jobbe på tvers av fagområder og nivåer
• Strukturert og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
• Nytenkende og løsningsorientert
• Engasjert, initiativrik og med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
• Være kreativ og ha evnen til å jobbe selvstendig

Som vår folkehelsekoordinator får du
• En spennende arbeidshverdag
• Delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
• Jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
• Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
• Lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og eventuell flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Stillingen kan kombineres med andre stillinger i organisasjonen.

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: kommunedirektør Oddvar Aardahl, telefon 902 53 969, eller til kommunalsjef for helse og velferd; Helga Bogen Størseth, telefon 936 92 634

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no

Søknadsfrist: 27.januar 2021