Fysioterapeut

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet i Nord-Trøndelag, og det har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelett, Kronisk muskel- og bløtdelssmerte, lungesykdom, kreft og livsstilsendring ved sykelig overvekt. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen.

Ledig stilling som fysioterapeut 100% fast stilling

Vi kan tilby en utfordrende og interessant stilling i et godt faglig og sosialt miljø. I stillingen får du jobbe tett sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, med eksterne samarbeidspartnere og følge opp brukere individuelt og i grupper.

Vi søker etter en faglig engasjert og strukturert person med helhetlig tankegang rundt våre brukere.
Du er fleksibel, endringsvillig og trives med et høyt tempo og varierte oppgaver i arbeidshverdagen.
Ønskelig med erfaring innen rehabilitering, kronisk smerte, kreft og brudd- og slitasjeskader.
Søkeren må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Stillingen inngår i turnus med jobb hver 4.lørdag.

Kvalifikasjon: Autorisert fysioterapeut.
Tiltredelse: 1. juni 2023 eller etter avtale.
Søknadsfrist: 1. mai 2023
Lønn: Etter tariff.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Personlige egnethet/ egenskaper vektlegges.

Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside for mer informasjon om Namdal Rehabilitering IKS.

Spørsmål rettes til sykepleier/ stedfortredende daglig leder Åsmund Elstad på tlf. 74 32 21 00 eller post@namdalrehab.no

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering til: post@namdalrehab.no