Fysioterapeut

Ledig stilling for fysioterapeut , 100% fast stilling

Vi søker en faglig engasjert og strukturert person med helhetlig tankegang rundt våre brukere. Dette er en utfordrende og interessant stilling i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med eksterne samarbeidspartnere.

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Stillingene inngår i turnus med jobb hver 4. lørdag.

Lønn etter tariff.

Menn oppfordres til å søke!

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søknadsfrist: 15.11.19

Søknad med CV sendes
Namdal Rehabilitering IKS,
7977 Høylandet  eller til post@namdalrehab.no

Spørsmål rettes til stedfortredende daglig leder Åsmund Elstad på tlf. 743 22 100 eller på e-post: post@namdalrehab.noSpørsmål kan også rettes til daglig leder Claes Gøran Sellæg på tlf. 743 22 100 evt. claes@namdalrehab.no