Helsekoordinator

Vi har ledig 60% fast stilling som helsekoordinator for arbeid med flyktninger.

Stillingen kan økes hvis ønskelig med en kombinasjon med stilling på sykeheimen.

Stillingen er organisert under Helsestasjonen, og vil være lokalisert der. Stillingen vil ha tett samarbeid med bosettings- og integreringstjenesten. Helsestasjonen er organisert i enheten Helse og familie, og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.  Bosettings- og integreringstjenesten er lokalisert i 2. etg. på Overhalla kommunehus og organisert under Kultur og samfunn.

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskoleutdanning innen helse eller sosialfag
 • Utdanning og eller erfaring fra flyktning/minoritetsarbeid vil vektlegges
 • Det er ønskelig med utdanning og eller erfaring innen psykisk helsearbeid
 • Det er ønskelig med utdanning og eller erfaring innen veiledning

Stillingens ansvarsområder:

 • Utføre helsekartlegginger
 • Informasjon og veiledning i helsespørsmål til nybosatte flyktninger og individuell oppfølging ved behov
 • Utføre forebyggende helsearbeid individuelt og i grupper
 • Være koordinator
 • Bidra til økt kunnskap om migrasjonshelse til de lokale helsetjenestene
 • Holde seg faglig oppdatert om tema innen sitt område
 • Kan pålegges andre oppgaver eller tjenestested etter avtale med fagleder eller enhetsleder

Arbeidstid:

 • 37,5 t/uke
 • 0800 – 1530 (fleksitid)

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker personer med:

 • Positivet og engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikative ferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i arbeidet

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

Søknadsfrist: 11.oktober 2020

Elektronisk søknadsskjema finner du her

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953, e-post anne.finseth@overhalla.kommune.no eller

Fagleder Hege Dahl Lysberg, tlf. 415 36 550, e-post hege.dahl.lysberg@overhalla.kommune.no