Helsesykepleier

Ledig stilling i helsestasjon/-skolehelsetjenesten

Helsestasjons-/ skolehelsetjenesten i Overhalla har 5 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enhet Helse og familie og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

100 % stilling for helsesykepleier

Fra 01.08.2022 har vi ledig 100% fast stilling for helsesykepleier.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier
 • Sykepleier med planer om videreutdanning til helsesykepleier kan vurderes (krav om påbegynt utdanning innen 2 år) eventuelt sykepleier med spesialutdanning eller god erfaring innen psykisk helsearbeid barn og unge kan vurderes.
 • Søkere med kompetanse og erfaring i å lede grupper foretrekkes.

Helsesykepleiers oppgaver er svært varierte og omfatter blant annet:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom i tråd med nasjonale retningslinjer
 • Skolehelsetjeneste ved barne- og ungdomsskole
 • Oppfølging ungdom i videregående skole
 • Undervisning/veiledning til barn og ungdom, foresatte og annet fagpersonell
 • Lede grupper
 • Prevensjonsveiledning
 • Deltakelse i ulike tverrfaglige team
 • Oppfølging av barn, unge og foresatte med kartlegging, støttesamtaler, veiledning, rådgivning og koordinatorrolle
 • Nært samarbeide med andre faggrupper
 • Generelt medansvar for utvikling av tjenester og arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker personer med:

 • Positivitet og engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikative ferdigheter i forhold til brukergrupper og samarbeidsparter. Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige helsetjenester
 • Dagarbeidstid

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953 e-post anne.finseth@overhalla.kommune.no eller fagleder Hege Dahl Lysberg, tlf. 415 36 550 e-post: Hege.Dahl.Lysberg@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 20. mai 2022