HMS Rådgiver

SalmoSea AS er en fremtidsrettet virksomhet med lange tradisjoner innen slakteri, prosessering og videreforedling av oppdrettslaks. Bedriften produserer daglig rundt 800 000 måltider fra Trøndelagskysten. Selskapet eies av oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk, SalmoNor og Bjørøya.

Vi søker nå en person som kan jobbe proaktivt med Helse Miljø og Sikkerhet for å forebygge ulykker og arbeidssykdom, der målet er et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø i bedriften. HMS Rådgiver er en nyopprettet stilling som vil inngå i administrasjonen/stab og rapportere til Daglig Leder.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av arbeidsmiljørisiko
 • HMS rådgivning/opplæring til/av ledere
 • Bistå i organisering og gjennomføring av internopplæring innen HMS
 • Tverrfaglig samarbeid med Hovedverneombud, Verneombud, Tillitsvalgt, Brannvernleder og Industrivernleder
 • Delta i bedriftens AMU-møter
 • Sikre at HMS styringssystemet, rapporteringssystemet og tilhørende aplikasjoner er i kontinuerlig utvikling. Sørge for implementering av endringer i HMS-systemet, inklusiv planlegging og gjennomføring av opplæring.
 • Lede eller bidra ved ROS-analyser
 • Lede årlig hovedvernerunde i samarbeid med Hovedverneombud og Bedriftshelsetjeneste
 • Følge opp stoffkartotek og risikovurdering av kjemikalier
 • Representasjon ved offentlige tilsyn.
 • Rådgiver for ledere og medarbeidere i forbindelse med HMS-arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning med relevans og/eller bred erfaring med operativt og/systematisk HMS-arbeid. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Kompetanse i arbeid med risikostyring, risikoanalyse of ROS-analyser
 • God oversikt over HMS-lovgivning og regelverk
 • God oversikt over HMS-lovgivning og regelverk
 • God IKT og systemkompetanse
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, innvolverende og inkluderende, god lag- og relasjonsbygger
 • Overbevisende og troverdig, får folk med seg
 • Gode planleggings- og organisasjonsevner, har en strukturert arbeidsmetodikk
 • Gjennomføringsevne og fleksibel innstilling til å på deg ulike oppgaver.

Ved spørsmål om stillingen: HR Leder Ragnhild Brekk, e-post: ragnhild@salmosea.no tlf: 415 12 148

SalmoSea AS holder til på Flerengstrand / Rørvik i vakre Nærøysund kommune

Søknad med cv sendes til: soknad@salmosea.no innen 23. august 2020.