Høylandet kommune

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv.

Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser.

Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Sykepleier/vernepleier – 100 % fast stilling

Fast ansettelse i 100 %, avdeling for pleie og omsorg. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem.

Avdeling for pleie og omsorg.

Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten.

Høylandet livsgledehjem tilbyr heldøgns pleie. Det er 25 plasser, inkludert 2 plasser for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.

Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger.

Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere.

Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging.

Stillingsbeskrivelse.

Fast ansettelse i 100 %, avdeling for pleie og omsorg. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem.

Arbeidsoppgaver:

• Personsentrert omsorg.

• Iverksetting av medisinsk behandling.

• Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand.

• Deltakelse i legevisitt og oppfølgingsarbeid etter denne.

• Legemiddelhåndtering.

• Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner.

• Miljøarbeid og tilrettelegging og planlegging av ulike beboeraktiviteter.

• Tverrfaglig samarbeid.

• Samhandling med pårørende.

• Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid.

• Oppgaver i hjemmetjenesten ved behov.

Kvalifikasjoner.

• Autorisert sykepleier.

• Autorisert vernepleier kan vurderes til stillingen.

• Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.

• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper.

• Må være fleksibel og løsningsorientert.

• Godt humør.

• Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.

• God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.

• Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig.

• Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende.

• Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr.

• En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling.

• Lønn etter avtale, lønnskrav kan fremmes i søknad.

• Kommunen er behjelpelig med bolig.

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

HPR-nr. oppgis i søknad.

Spørsmål om stillingen rettes til Rolf S. Velde, avdelingsleder pleie og omsorg.

tlf 974 10 920, epost: Rolf.velde@hoylandet.kommune.no

Søk på elektronisk søknadskjema 

 

Lærer – 100 % fast stilling

Vi har ledig fast stilling som lærer i 100% fra 1.8.2020.
Høylandet barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 180 elever. Vi arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø som skaper motivasjon og engasjement. Vår visjon er å ha rom for alle og blikk for den enkelte.Vi søker fortrinnsvis etter en allmennlærer (GLU5-10) som kan undervise i musikk og som har kompetanse i basisfagene norsk og/eller engelsk eller spesialundervisning. Andre fagkombinasjoner kan også være aktuelle.Vi har også ledig funksjon som rådgiver/karriereveileder som kan legges til stillingen for søkere som har slik kompetanse.

Kvalifikasjoner
Godkjent pedagogisk utdanning med kompetanse til å undervise norsk og/eller engelsk (60 stp).

Personlige egenskaper
Vi søker etter lærere med gode samarbeidsevner som liker å jobbe i team. Evne til å bygge relasjoner og kompetanse i klasseledelse er viktige egenskaper.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby:
Lønn i hht. tariff og pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse.
Gode ordninger for kompetanseheving i forhold til skolens behov.

Kontaktinformasjon:
Rektor Inger Seem, tlf. 948 23 264, eller inger.seem@hoylandet.kommune.no 

Søknadsfrist: 24.mai 2020

Søk på elektronisk søknadskjema

 

BPA – Brukerstyrt personlig assistent – 96 % fast stilling

For en ung mann på 20 år, med nedsatt funksjonsevne.
Turnus med dag, kveld og hvilende nattevakt. 12 timers vakter på helg.
Lønn i hht. gjeldende tariff.
Følgende fast stilling er ledig f.o.m d.d. 96 % stilling.Søknadsfrist 24. mai 2020Søk på elektronisk søknadskjema.

Kontaktperson: Avd.leder Liss Tone Engan, tlf. 900 12 907.
Avdelingsleder kan sette deg som søker i kontakt med bruker hvis det er ønskelig.

 

Helsefagarbeider 50 % vikariat

Ledige stillinger Høylandet kommune, avdeling for pleie og omsorgP.t. Hjemmetjenesten: Vikar i 50 % for helsefagarbeider foreldrepermisjon f.o.m. 22. juni 2020 i ett år.
Arbeidsoppgaver:• Personsentrert omsorg og pleie.• Delegerte oppgaver og medisinske prosedyrer.

• Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand.

• Legemiddelhåndtering.

• Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner.

• Tverrfaglig samarbeid.

• Samhandling med pårørende.

• Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid.

• Oppgaver i andre deler av pleie og omsorg ved behov.

Kvalifikasjoner: 

• Autorisert helsefagarbeider.

• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

• Beherske norsk skriftlig og muntlig.

• Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.

• For hjemmetjenesten kreves førerkort kl. B.

• Andre helsefaglige yrkesgrupper kan vurderes.

Personlige egenskaper.

• Må være fleksibel og løsningsorientert.

• Godt humør.

• Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.

• God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.

• Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig.

• Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende.

• Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr.

• En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling.

• Lønn etter avtale, lønnskrav kan fremmes i søknad.

• Kommunen er behjelpelig med bolig.

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse. HPR-nr. oppgis i søknad.

Spørsmål om stillingen rettes til Rolf S. Velde, avdelingsleder pleie og omsorg.

Tlf 974 10 920 eller Rolf.velde@hoylandet.kommune.no

Søk på elektronisk søknadskjema

Søknadsfrist: 24.mai 2020