IKT-koordinator

Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) har ansvaret for forvaltning og vedlikehold av den medisinsk tekniske utstyrsparken i Helse Nord-Trøndelag, som omfatter ca. 6000 utstyrsenheter. Stadig mer av utstyret tilkobles nett for overføring og lagring av pasientdata. Vi har derfor behov for å styrke avdelingens kompetanse og kapasitet innen IKT-området.

MTA har 13 ansatte, 8 ved Sykehuset Levanger og 5 ved Sykehuset Namsos. Arbeidssted for stillingen er Namsos.
Medisinsk teknologisk avdeling inngår i Klinikk for intern service, som leverer tjenester til de kliniske avdelingene i helseforetaket.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

IKT-koordinator – Medisinskteknologisk Avdeling, Sykehuset Namsos – Senter for intern service

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, integrasjon, dokumentasjon, drift og vedlikehold av MTU-relaterte IKT-systemer
 • Koordinering ved innføring og endring av MTU-relaterte IKT-systemer
 • Oppfølging av system- og tjenesteleverandører
 • Opplæring av teknisk og klinisk personell
 • Delta i anskaffelsesprosesser
 • Bidra i regionale fellesoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/bachelor eller fagarbeider innen IKT, gjerne med kjennskap til medisinsk teknologi
 • Erfaring fra drift og support av kliniske IKT-systemer er ønskelig
 • Erfaring med pakking, distribusjon og konfigurasjon av applikasjoner
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og effektiv, og liker å arbeide i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har positiv serviceinnstilling overfor brukere og kolleger
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning i KLP, med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsdager
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kurs og kompetanseheving innen aktuell teknologi

Arbeidsted: Havikvegen 8, 7800 Namsos

For mer informasjon om stillingen, kontakt Avdelingsleder Olav Fikse, tlf: 74 09 82 74

Søknadsfrist: 13.desember 2020

Søk på stillingen her