Ingeniør kart/ GIS

Ved virksomheten Plan- og byggesak har vi ledig 100 % fast stilling som ingeniør innen fagområdet kart/GIS. Virksomheten har 11 ansatte som ivaretar oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, kart og oppmåling.

Den nye medarbeideren vil være organisert under fagområdet kart og oppmåling. Fagområdets hovedoppgaver består av oppmålingsforretninger, matrikkelføring og kvalitetsheving, adressering, seksjonering og kartforvaltning. Andre oppgaver innenfor virksomheten kan også være aktuelle og oppgavene vil variere og gi vide utfordringer.

Stillingen vil inngå i et team på tre personer, men innebærer stor grad av faglig selvstendighet innenfor eget arbeidsområde. Stillingen rapporterer direkte til virksomhetsleder.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Ajourhold av kommunens kartbaser
 • Tilrettelegge for bruk av GIS og kartprogram, inkludert ajourhold og drift av kommunens planregister og kartløsning på nett
 • Produksjon av temakart og analyser
 • Adressering
 • Delta med geodatafaglig støtte i prosjekter sammen med andre kommunale enheter
 • Være en sentral medspiller for at Namsos kommune skal kunne utføre tjenesteproduksjon på en fremtidsrettet og effektiv måte

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole
 • Kompetanse innen GIS og erfaring i bruk av GIS-verktøy. Namsos kommune benytter bl.a. Gisline, kommunekart og QGIS i det daglige arbeidet.
 • Forståelse for hvordan bygge opp, sammenstille og analysere data i ulike formater
 • Erfaring med produksjon og forvaltning av geodata
 • Erfaring fra kommunal tjenesteproduksjon er en fordel
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God kommunikasjonsevne

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Avtalefestet lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tiltredelse etter avtale

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søkere må regne med å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunens nettside (Ledige stillinger). Kontakt Servicetorget, tlf. 74 21 71 00 hvis du trenger hjelp.

Søknadsfrist: 21. juni 2021

Kontaktpersoner:
Bjørnar Hagen Sævik – oppmålingsingeniør, tlf 917 33 949, bjornar.hagen.saevik@namsos.kommune.no
Kjeld Erik Sandbakken – virksomhetsleder, tlf 971 69 371, kjsan@namsos.kommune.no