Ingeniør/ prosjektingeniør

Nærøysund kommune har to ledige 100 % faste stillinger som ingeniør/ prosjektingeniør.

Driftsenheten Byggdrift har FDV ansvar for kommunale bygninger, samt nybygging og rehabilitering av kommunal bygningsmasse. Enheten forvalter ca. 70 0000 m2 bygningsmasse og har totalt 60 ansatte i avdelingen, hvorav 4 er knyttet til administrasjonen. Vi søker en person som i utgangspunktet skal ha ansvar for å følge opp drift av bygg, med hovedvekt på bygningsmessig vedlikehold, men i perioder også bistå med å følge opp kommunens byggeprosjekter. Driftsenheten har nå en ledig fast 100 % stilling innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale formålsbygg.

Enhet for kommunalteknikk i Nærøysund kommune søker ingeniør/prosjektingeniør VA i 100% fast stilling til våre tekniske forvaltningsoppgaver innen vann og avløp. Resultatområde Kommunalteknikk har ansvaret for fagområdene park, offentlige plasser, renovasjon, vei, vann- og avløpssektoren i Nærøysund kommune. Kommunen er i vekst og utvikling og har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet og aktivitetsnivået er høyt. Enheten har et viktig samfunnsoppdrag og skal levere trygge, gode og samfunnsviktige tjenester til våre innbyggere. Enheten består i dag av enhetsleder, avdelingsingeniør, driftsansvarlig VA, driftsansvarlig vei og 15 fagarbeidere/driftsoperatører.

Arbeidsoppgaver:

INGENIØR/PROSJEKTINGENIØR BYGG OG EIENDOM

 • Ansvar for systematisk forvaltning, drift og vedlikehold
 • Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og tilstandskartlegging av kommunens bygningsmasse
 • Rapportering/oppfølging i forhold til lover og forskrifter/HMS-tiltak
 • Daglig oppfølging av driftsoppgaver i FDV-systemet FAMAC
 • Oppfølging av serviceavtaler, vedlikeholdsplaner og tilstandskontroller
 • Prosjekt- og byggeledelse for mindre prosjekt
 • Energioppfølging og analyser av energiforbruk
 • Delvis økonomiansvar
 • Deltakelse i teknisk vakt kan bli tillagt stillingen

ENHET FOR KOMUNALTEKNIKK – INGENIØR/PROSJEKTINGENIØR VA

 • Yte støtte til drift for vedlikehold av våre vann- og avløpsanlegg
 • Planlegge vedlikehold/oppgradering
 • Bistå med å vurdere VA-planer i utbyggingsprosjekter
 • Oppdatering av FDV og internkontroll
 • Kommunal saksbehandling og kundeservice innen VA
 • Oppdatere kartverktøy. Måle inn eksisterende og ny infrastruktur (Gemini VA).
 • Kontroll og innlegging av VA-data fra entreprenører.
 • Bistå med prosjektledelse av nye VA-anlegg
 • Bidra til utarbeidelse/forbedring av rutiner og arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet, høyskole eller teknisk fagskole –
 • Ingeniør/sivilingeniør innen fagområdene bygg, energi og klima, vvs og VA
 • Erfaring med overordnet forvaltning, drift og vedlikehold av bygg/eiendom eller at du har erfaring innen vann, avløp og forvaltning.
 • Nyutdannede oppfordres også til å søke på stillingene
 • For søkere med høy realkompetanse vil krav til formell utdanning kunne vurderes
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God evne til å kommunisere med innbyggerne
 • Fordel med kunnskap i bruk av Gemini VA og Dagbok for dokumentering og bestilling
 • God generell IT-kompetanse
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Tar initiativ og har interesse for fagområdet
 • Er strukturert og jobber selvstendig og målrettet
 • Har godt humør og «stå på»-vilje
 • Evne til å skapa godt arbeidsmiljø og godt samarbeid med andre både i og utenfor kommunen
 • Er innovativ og ser etter nye løsninger innenfor fagområdet
 • Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomførings sterk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flinke kollegaer
 • Kommunale forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • God barnehagedekning

For nærmere informasjon, kontakt: Enhetsleder kommunalteknikk, Kurt Kristiansen – mob: 909 28 340 eller Enhetsleder byggdrift, Erik Jakobsen – mob: 414 19 975

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Søk på stillingene her

Nærøysund er en kommune i Namdalen – midt på Norskekysten. Her bor nesten 10 000 personer. Omtrent halvparten av disse bor på de to kommunesentrene Kolvereid og Rørvik, mens resten bor i ulike grendesamfunn fordelt over hele kommunen.

Vi har et rikt og variert kultur- og idrettsmiljø. Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger mot Trondheim. Rørvik er dessuten anløpssted for Hurtigruta med avganger både nord- og sørover hver dag.

Nærøysund er en kommune i vekst og utvikling. Vi er Norges største havbrukskommune, og denne sektoren er drivkraften i lokal vekst. Men kommunen har også mange arbeidsplasser innen IKT, service og handel.

Vi i Nærøysund kommune sysselsetter rundt 1000 personer som jobber på kommunens mange enheter. Nærøysund er en moderne og fremoverlent kommune. Det satses blant annet på digitale og fremtidsrettede tiltak i alle deler av organisasjonen.