Ingeniør vann og avløp

Kommunalteknikk er ett av fem virksomhetsområder under fagområdet samfunnssikkerhet og tekniske drift. Virksomhetsområdet har ansvar for bl.a. levering av vann- og avløpstjenester til kommunens innbyggere. Fra 1. januar 2020 vil Nye Namsos bestå av kommunene Namdalseid, Fosnes og Namsos. Virksomhetsområdet vil stå ovenfor mange utfordrende oppgaver innenfor vannproduksjon og avløpshåndtering.

Vi har ledig stilling som ingeniør vann og avløp VA

Følgende oppgaver vil bli tillagt stillingen:

 • Ansvar for innmåling og registrering av ledningsnett
 • Bistå med planlegging og sanering av kommunale vann- og avløpsledninger
 • Bistå med anskaffelser og gjennomføring av prosjekter
 • Oppgaver knyttet til forurensning, oppfølging og generell saksbehandling
 • Andre oppgaver innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg

Vi søker en person som:

 • Har relevant utdanning, ingeniørhøyskole(bachelor), teknisk fagskole eller tilsv.
 • Kan dokumentere relevant arbeidserfaring og resultater
 • Har interesse for digitalisering
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Er god på kommunikasjon og samarbeid
 • Kan arbeide selvstendig, tar initiativ og ansvar

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Engasjerte arbeidskollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Lønn iht. avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunens nettside. Kontakt Servicetorget, tlf. 74 21 71 00 hvis du trenger hjelp.

Ved spørsmål om stillingen kontakt Nils Hallvard Brørs, Konst. komm.sjef samf. sikkerhet og teknisk drift på e-post: nils-hallvard.brors@namsos.kommune.no eller på tlf. 11 45 301