Jobbe for Pe-Torsa?

Pe-Torsa er et utendørsteater som har vært vist årlig i slutten av aug i 20 år, med ny episode hvert år. Arrangementet har hatt en god utvikling, og hatt ca 7.000 besøkende de siste årene.

Når nåværende daglig leder i Pe-Torsa Vel slutter i løpet av høsten, ønsker vi å se på flere muligheter til å videreføre arbeidsoppgavene. Det vurderes om det skal ansettes ny daglig leder, eller om Pe-Torsa Vel skal kjøpe kontortjenesten.

Arbeidsoppgaver er organisering før og etter arrangementet siste helga (tors – søn) i august.
Dette innebærer bl.a. å inngå div. avtaler og følge opp disse, sørge for dugnadshjelp til ulike arb.oppg. til arrangementshelga, markedsføre arrangementet, forberede styremøter og andre møter, forefallende arbeid m.m. Stillingsstørrelse og arbeidstid avklares nærmere, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Er du interessert enten som søker på stillingen eller til å selge tjeneste, send en e-post til post@pe-torsa.no eller pr post til Pe-Torsa Vel, Kveliveien 1135, 7882 Nordli innen 5.oktober 2021

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet i løpet av oktober.