Jordmor

Helsestasjon i Rørvik har for snarlig tiltredelse ledig 60 % jordmor, prosjektstilling i 1 år, med mulighet for forlengelse.
Rørvik helsestasjon styrkes med en prosjektstilling som jordmor 60 % i 1 år, med mulighet for forlengelse. Målet er å styrke og utvikle tjenesten gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet.Stillingen skal bidra til å gi familier og ungdom tettere oppfølging og utjevne sosiale og kulturelle ulikheter.
Arbeidsoppgavene vil være varierende og spennende;

 • Kvinnehelse
 • Svangerskapskonsultasjon
 • Vaktsamarbeid etter avtale
 • Hjemmebesøk
 • Målrettet oppfølging
 • Helsestasjon for ungdom
 • Prevensjonsveiledning
 • Innsetting og uttak av LARC
 • Nettverksskapende tiltak
 • Fremme psykisk helse
 • Fødselsforberedende kurs
 • Forebygging av vold, seksuelle overgrep og rus
 • Undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon
 • Evaluere og lage rapport på prosjektarbeidet
 • Godkjent jordmor utdanning
 • Oppdatert kunnskap og foreskrivingsrett til prevensjon
 • Grunnleggende IKT kompetanse
 • Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest
 • Førerkort klasse B, og disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Er ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er målrettet, strukturert, fleksibel og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø sammen med 3 andre helsesøstre, jordmor, familieveileder, fysioterapeut og lege
 • Et faglig aktivt miljø med regelmessig veiledning
 • God pensjonsordning – KLP
 • Inkluderende arbeidsmiljø – Nærøysund kommune er IA bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Behjelpelig med barnehageplass, og bolig. Lønn og avtalevilkår etter gjeldende avtaleverk.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Midlertidig stilling med muligheter for fast tilsettelse
Rørvik helsesenter storgata 19, 7900 Rørvik

Kontaktperson: Grete Johansen, Ledende helsesøster, tlf. helsestasjon: 915 46 332

Servicetorget: 74 39 33 00

Søknadsfrist 15.09.2019