Kommunalsjef – helse og omsorg

Kommunalsjef for helse og omsorg i Høylandet kommune

Vi har ledig 100 % fast stilling som kommunalsjef for helse og omsorg fra 01.04.2021

Kommunalsjefen har i dag det overordnede ansvar for alle helsetjenestene, herunder psykisk helse, legetjenesten, skolehelsetjenesten, sykeheim, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste.

Kommunalsjefen inngår i rådmannens ledergruppe og skal være en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesteområdene.

Vi søker etter en strategisk, strukturert og tydelig leder med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt. Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig, er en god lagspiller og lar deg motivere av utfordringer.

Du skal lede en helse- og omsorgstjeneste som skal levere gode fremtidsrettede tjenester og legge til rette for at folk selv kan mestre egne liv. Høylandet kommune er opptatt av å ta i bruk velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene, og fokus på dette vil bli viktig for fremtidens tjenesteleveranse til innbyggerne.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Overordnet ledelse av tjenesteområdene
 • Tydelig strategisk ledelse med fokus på samspill, utvikling og innovasjon
 • Sørge for god personalledelse, riktig tjenestekvalitet og oppfølging av mål- og resultatkrav
 • Utarbeide og presentere saker, gjøre analyser, gi informasjon og rapportere for tjenesten som grunnlag for administrative og politiske beslutninger
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Utarbeide og vedlikeholde overordnede systemer og rutiner for tjenestene
 • Omstilling og strategisk arbeid
 • Medvirke til regionalt samarbeide
 • Fast medlem i kommunens kriseledelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God kunnskap om økonomi og økonomistyring
 • Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet

Personlige egenskaper:

Høylandet kommune har respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje som verdigrunnlag, og dette er egenskaper vi også ser etter hos deg.

 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsevne og evne til å skape tillit
 • Initiativrik, løsningsfokusert og ha høy gjennomføringsevne
 • Strategisk
 • Lyttende
 • Resultatorientert
 • Tydelig, selvstendig og beslutningsdyktig
 • Lojal
 • God til å takle press fra ulike interessegrupper
 • Trygg i møte med media

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i KLP
 • Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig

Tilsetting skjer forøvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann Liv Elden Djokoto, tlf 450 96 975 eller personalsjef Mariann Loeng Røttesmo, tlf. 920 89 588.

Elektronisk søknadskjema skal benyttes og det finner du HER

Søknadsfrist: 31. desember 2020

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, men vil da bli kontaktet på forhånd.