Kreativ leder

SinkabergHansen AS er en selvstendig helintegrert oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøy kommune. Selskapet har i dag 235 egne ansatte. 23 konsesjoner (16 heleide) i Trøndelag og Nordland driftes. Ved Rørvik har vi fabrikk for slakting og bearbeiding. Produksjon av settefisk drives i Nærøy Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger kompletterer virksomheten – i et miljø med flere aktuelle og nye utviklingsprosjekt.

SinkabergHansen søker
KREATIV LEDER NY KUNNSKAP

Miljø. Biologi. Teknologi. Nye muligheter. På Namdalskysten – og Helgeland …med deg i førersetet.

SinkabergHansen er en kompetent aktør som kontinuerlig vil noe: Fornye og forbedre; finne nye svar. Praktiske løsninger – og tilhørende metoder. Strekke seg
ytterligere etter smart framgang; men ikke nødvendigvis alltid «raskere, høyere, sterkere». For det er jo bare idrettsfolk og andre dumdristige som hopper over gjerdet hvor det er høyest … «Hvorfor hoppe over gjerdet hvor det er høyest?»

For vår nye kreative kraft vil det handle mye om dette: Gjerne ute i felt å styre en praktisk jobb, utvikle gode løsninger – og til sist innfri plikten til dokumentasjon. Alt i dag har vi et solid lag med erfarne og dedikerte medarbeidere. Nå ønsker vi altså ytterligere en forsterkning som styre retningen. Vi har alt mye spennende på gang – og mer skal det bli!
Vårt mål er å gripe fatt i konkrete prosjekt med potensial. Og etter en interessant og spennende prosess å få utløst mulighetene … med smarte og passe høye sprang! Vi håper å høre fra deg!

Ønskede kvalifikasjoner:
– Høyere teknisk utdanning
– Gjerne /alternativt variert praksis og erfaring fra sjømatnæringa
– Eventuelt annen relevant bakgrunn

Egenskaper:
– Naturlig autoritet og personlig egnethet
– Evne til å prioritere og ta avgjørelser
– Strukturert og med høy integritet
– Omgjengelig, god kommunikatør muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:
– Spennende jobb med varierte utfordringer
– God faglig, sosialt og inspirerende miljø
– Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger med konkurransedyktige betingelser

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til:
Personalsjef Frode Lauritzen, mob 908 98 545.
– eventuelt konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg, mob 918 43 802.

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser innen fredag 6. desember 2019
til SinkabergHansen AS, Marøyveien 110, 7900 RØRVIK/frode@sinkaberg-hansen.no

Søk på stillingen her