Lærer – 100% fast stilling

Overhalla Montessoriskole ligger lokalisert på Øysletta i Overhalla kommune. Det er ca. 1,5 mil fra Grong, og ca. 3,5 mil fra Namsos. Vi har et stabilt elevtall på 60 elever, fordelt på 1.-10. trinn. Vi arbeider etter Maria Montessoris pedagogikk, og følger Læreplan for montessoriskolen

Lærer i 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning på 1.-10.trinn. Dette skoleåret fortrinnsvis undervisning på mellomtrinn.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i klasse og mindre grupper, i tråd med montessoripedagogikken.
 • Delta på trinnmøter, fellesmøter, og bidra til pedagogisk utvikling på skolen.
 • Bidra til å bygge et trygt og godt læringsmiljø, og bidra til godt samarbeid med både elever, kolleger og foresatte.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter lærer med godkjent lærerutdanning for grunnskole.
 • Det er ønskelig med matematikk og naturfag i fagkretsen.
 • Kompetanse i spes.ped. er en fordel, men ikke et krav.
 • Søkere med montessoriutdanning, eller ønske om kompetanseheving innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og omsorgsfull, med en genuin interesse for elevenes beste
 • Kunne legge til rette for læring og aktivitet som fremmer barns nysgjerrighet og undring.
 • Kunne legge til rette for at elevene kan bli mest mulig selvstendige både i skolearbeid og praktiske gjøremål.
 • Løsningsorientert og fleksibel.
 • Like å jobbe i team, samtidig som du også må kunne jobbe godt selvstendig.
 • Interesse for montessoripedagogikken.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse jfr. Opplæringslovens § 10-9.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger, som deler kompetanse og erfaringer – og som har humor!
 • Faglig oppfølging/veiledning i montessoripedagogikk.
 • Medlem i Statens Pensjonskasse
 • Lønn og arbeidsforhold etter tariff
 • Oppstart: tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 26. september 2022

For mer informasjon om skolen, se vår hjemmeside. På vår Facebookside vil du også få et innblikk i vår skolehverdag.

Kontakt rektor, Marianne Aasum, på telefon 91929007 om du har noen spørsmål.

Høres dette interessant ut? Er du den vi leter etter? Da ser vi fram til å motta din søknad og CV som sendes til post@omskole.no