Leder for PPT

Leder for PPT Ytre Namdal – Oppvekst og familie, Nærøysund kommune.

Vi søker etter en engasjert og faglig sterk leder som vil videreutvikle pedagogisk psykologisk tjeneste i Ytre Namdal!

Vår nye PPT-leder er systematisk, selvstendig og samarbeider godt med andre tjenester. PP-tjenesten er en aktiv arbeidsplass i et fagfelt i stor utvikling, og som leder vil du ha ansvar for videre implementering av kompetanseløftet og ledelse av PP-tjenestens utviklingsarbeid i samarbeid med andre.
Ytre Namdal er opptatt av å skape gode tverrfaglige tjenester som gir rett hjelp til rett tid, og PPT vil være en viktig partner i å øke kompetansen i «laget» rundt barnet.

PP-tjenesten i Ytre Namdal har kontorsted å Friskhuset på Kolvereid, og er organisert i sektoren oppvekst og familie i Nærøysund kommune. PPT yter tjenester til Leka kommune og fylkeskommunen v. Ytre Namdal og Val videregående skoler, i tillegg til Nærøysund.

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha det overordnede ansvaret for PPT og for det lovpålagte ansvarsområdet innenfor opplæringsloven og helselovgivningen. Stillingen omfatter fullt fagansvar, personalansvar, budsjett og regnskap.

 • Kvalitetssikring i forhold til gjeldende lover og forskrifter
 • Bidra til en god samhandlingskultur som sikrer helhetlige tjenester for barn og unge i kommunene
 • Samarbeide tett med barnehager og skoler og utvikle tjenesten i tråd med intensjonen i Kompetanseløftet.
 • Saksbehandling innenfor tjenesten
 • Deltakelse i nettverk internt i kommunen og mellom PP-tjenenester i Trøndelag
 • Strategisk arbeid for å oppnå intensjonen i kompetanseløftet og oppvekstreformen.

Kvalifikasjoner:

Utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk eller lignende fagfelt

 • Lederutdanning og/eller ledererfaring innenfor PPT eller relevante fagområder
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Kunnskap om kompetanseløftet og intensjonene i oppvekstreformen
 • Systemkompetanse og kompetanse på forebyggende tiltak og tidlig innsats
 • Relevant test-kompetanse innenfor fagfeltet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig, synlig og tilgjengelig leder som utfordrer, motiverer, støtter og stiller krav til medarbeiderne dine.
 • Du har gode samarbeidsevner, og er løsningsorientert i et tverrfaglig perspektiv.
 • Du evner å skape tillit og bygge relasjoner, internt og eksternt
 • Du er engasjert, setter tydelige mål, og har gjennomføringskraft

Det legges vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger i et fagmiljø sammen med andre tjenester som arbeider med barn og unge.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Støtte fra ansatte i kommunalsjefens stab og kommunens HR- og økonomiavdeling

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Kommunalsjef oppvekst og familie, Kirsti Fjær, mob: 990 23 216

Søknadsfrist: 18. april 2022

Søk på stillingen her