Ledige stillinger – barnehage

Overhalla er et tettsted Nord i Trøndelag med vakker natur og en rik kulturarv. Lakseelva Namsen er sentral i kommunen, og er landets beste sportsfiskeelv etter laks. Dette bringer turister fra hele verden til Overhalla i fiskesesongen. Kommunen har et variert næringsliv med basis i landbruk og tilhørende foredling. Kommunen har en rekke kulturminner – hvor Ranem kirke (år 1100) og kongshaugene på Bertnem (År 600) er de mest kjente. Navnet ”Overhalla” har sin opprinnelse fra vikingtiden og klang på den tiden «Efri Halfua», som betyr øvre halvdel og sikter til øvre halvdel av gamle Naumdøla fylke (Namdalen) i Nord-Trøndelag. Overhalla kommune har i overkant av 3800 innbyggere. Du kan lese mer om Overhalla og kommunens tjenester og politikk på våre nettsider

Ledige stillinger i Overhalla kommune

Morsmålsassistent / fagarbeider, Skage barnehage (fordel med arabisk språkkompetanse)

60% vikariat som morsmålsassistent/fagarbeider i perioden 01.01.23 – 13.08.23 med mulighet for forlengelse. Det er en fordel med arabisk språkkompetanse.

Stillingen innebærer ansvar for veiledning og opplæring av minoritetsspråklige barn.

Vi søker en medarbeider som vil bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling. Vi ønsker deg som er positiv, engasjert, fleksibel og løsningsorientert.

Kontaktperson Skage barnehage: Marit Haugen – Enhetsleder. Tlf. 404 81 565

Søknadsfrist: 24. november 2022

Se fullstendig utlysningstekst her

 

Morsmålsassistent, Ranemsletta barnehage (100% fast stilling, språk: Kinyarwanda)

100 % fast stilling som morsmålsassistent.

Kompetansebehov: Språk: Kinyarwanda. Gjerne fagarbeider barne- og ungdom eller helsefag.

Kontaktperson Ranemsletta barnehage: Janne Olsen Strand – Enhetsleder. Tlf. 415 36 560.

Søknadsfrist: 24. november 2022

Se fullstendig utlysningstekst her

 

Spesialpedagog/spesialpedagogisk koordinator, Ranemsletta barnehage

40 % fast og 60 % midlertidig stilling som spesialpedagog/ spesialpedagogisk koordinator. Stillingene kan kombineres. Mulighet for fast 100 % stilling fra 15.08.2023.

Spesialpedagogisk koordinator skal være en faglig ressursperson for barnehagen innen fagfeltet tilpasset tilbud og spesialpedagogisk tilbud, samt tilbud for minoritetsspråklige. Koordinator skal være oppdatert på aktuelle retningslinjer, lover/forskrifter fastsatt av sentrale myndigheter.

Koordinator skal bidra til at barnehagen videreutvikler seg i forhold til de føringer og vedtak som besluttes lokalt.

Kontaktperson Ranemsletta barnehage: Janne Olsen Strand – Enhetsleder. Tlf. 415 36 560.

Søknadsfrist: 24. november 2022

Se fullstendig utlysningstekst her

 

Fagarbeider barn og ungdom, Ranemsletta barnehage

100 % stilling som fagarbeider barn og ungdom i perioden 01.12.22 til 15.08.24, med mulighet for forlengelse. Vernepleier kan også søke.

Kontaktperson Ranemsletta barnehage: Janne Olsen Strand – Enhetsleder. Tlf. 415 36 560.

Søknadsfrist: 24. november 2022

Se fullstendig utlysningstekst her