Ledige stillinger i barnehage og skole

Vil du jobbe hos oss?

Namsos kommune er en framtidsrettet, moderne og allsidig arbeidsplass med omtrent 2000 ansatte. Som Namsos største arbeidsgiver kan vi tilby spennende jobber og muligheter for utvikling.
De fleste ansatte yter tjenester i direkte kontakt med byens innbyggere. Kommunen har et mangfold av tjenester og det meste av ressursene går til barn, helse og omsorg – og til utvikling av byen. Dyktige og motiverte medarbeidere er vår viktigste ressurs.Vi har nå flere ledige stillinger i våre barnehager og skoler.

Styrer Bangsund barnehage

Lærere Namdalseid skole inntil 60% (fast/ vikariat)

Lærere Statland skole, inntil 125% (fast/ vikariat)

Lærere Otterøy oppvekstsenter, inntil 200% (fast/ vikariat)

Lærere Vestbyen skole, inntil 500% (fast/ vikariat)

Lærere Namsos ungdomsskole, inntil 100% (fast/ vikariat)

Lærere Bangsund skole, inntil 300% (fast/ vikariat)

Pedagogisk leder barnehage, inntil 600% (fast/ vikariat)

Styrer Solvang barnehage

Rektor Otterøy oppvekstsenter

Lærere Sørenget skole, inntil 100% (fast/ vikariat)

Lærere Namsos barneskole, inntil 600% (fast/ vikariat)

Lærere Høknes ungdomsskole inntil 300% (vikariat)

Lærere Høknes barneskole, inntil 500% (fast/ vikariat)

Søknadsfrist for alle stillinger er 19.april 2020

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen «Søk her» på hver enkelt stilling.Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentlighetsloven §25.