Ledige stillinger i helse- og omsorgsetaten

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv.
Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser.
Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Avdeling for pleie og omsorg. Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. Høylandet sykehjem tilbyr heldøgns pleie. Det er 20 plasser inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri. Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger. Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging.

Sykepleier/vernepleier natt – 75 % stilling

Stillingsbeskrivelse:

 • Fast ansettelse i 75 %, avdeling for pleie og omsorg.
 • Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem som nattevakt.

Arbeidsoppgaver:

 • Personsentrert omsorg.
 • Iverksetting av medisinsk behandling som f.eks blodtransfusjoner, intravenøs behandling, og smertebehandling.
 • Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand – bruk av NEWS.
 • Deltakelse i legevisitt og oppfølgingsarbeid etter denne.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner.
 • Målrettet miljøarbeid – tilrettelegging og planlegging av ulike beboeraktiviteter.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Samhandling med pårørende.
 • Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid.
 • Oppgaver i hjemmetjenesten ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller autorisert vernepleier.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Må være fleksibel og løsningsorientert.
 • Godt humør.
 • Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.
 • God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.
 • Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig.
 • Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende.
 • Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale, lønnskrav kan fremmes i søknad.
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

HPR-nr. oppgis i søknad.

Spørsmål om stillingen rettes til Marte Hegge Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf 476 18 581 eller epost: marte.berg@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 28. april 2022

Søknad sendes inn her

 

Helsefagarbeider – nattevakt 53 % stilling

Stillingsbeskrivelse:

 • Fødselsvikariat 53% stilling som nattevakt, avdeling for pleie og omsorg.
 • Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem.

Arbeidsoppgaver:

 • Personsentrert omsorg og pleie.
 • Delegerte oppgaver og medisinske prosedyrer.
 • Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Samhandling med pårørende.
 • Aktiv deltakelse i enhetens utviklings og kvalitetsarbeid.
 • Oppgaver i andre deler av pleie og omsorg ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider.
 • Andre relevante fagutdanninger kan vurderes.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
 • For hjemmetjenesten kreves førerkort kl. B.
 • Andre helsefaglige yrkesgrupper kan vurderes.

Personlige egenskaper:

 • Må være fleksibel og løsningsorientert.
 • Godt humør.
 • Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.
 • God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.
 • Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig.
 • Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende.
 • Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr:

En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling. Lønn i hht. gjeldende tariff. Kommunen kan være behjelpelig med bolig. For interne søkere kan krav om økning av en nåværende stilling framsettes i søknaden. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse. HPR-nr. oppgis i søknad.

Spørsmål om stillingen rettes til Marte Hegge Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf 476 18 581 eller e-post til: marte.berg@hoylandet.kommune.no

Digital søknad sendes på elektronisk søknadskjema her innen 28. april 2022.

 

Helsesykepleier – 100 % stilling

Vi søker etter helsesykepleier til vår helsestasjon. Ønsker du å være en del av et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger, med fokus på å utvikle faget og tjenesten, er dette stillingen for deg. Helsestasjonen har i dag spesialsykepleier i psykososialt arbeid barn og unge ansatt i 100% stilling, samt jordmor i 20% stilling.

Arbeidsoppgaver:

Helsesykepleier er faglig leder av helsestasjons- og skolehelsehelsetjenesten samt helsestasjon for ungdom (HFU).

• Arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten i henhold til anbefalinger og program
• Utvikling av tjenesten i tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tjenesten
• Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester
• Ansvar for fagutvikling og faglig oppdatering av tjenesten
• Vaksinasjon
• Prevensjonsveiledning
• Arbeid med helsetjeneste til flyktninger
• Dokumentasjon i CGM journal
• Undervisning
• Oppfølging av barn, unge og foresatte med kartlegging, støttesamtaler, veiledning og rådgivning
• Bidra til henvisning til spesialhelsetjenesten
• Koordinator i ansvarsgrupper.

Kvalifikasjoner:

• Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier

Det er også ønskelig med:

• erfaring fra helsestasjon eller annet arbeid med målgruppen
• kjennskap til fagverktøyet CGM helsestasjon
• erfaring fra arbeidsfeltet er en fordel
• kjennskap til kvalitetssystemet Compilo
• kjennskap til trygghetssirkelen (Circle of security)
• kjennskap til NBO (observasjon og forståelse av spedbarns språk)
• kjennskap til BTI (bedre tverrfaglig innsats)

Personlige egenskaper:

• Du har engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid
• Du er brukerorientert, fleksibel og løsningsorientert
• Du har interesse for sped- og småbarn og deres familier og har god helhetstenkning
• Du kan arbeide strukturert og målrettet, selvstendig og i team
• Du trives med å jobbe på en helsestasjon og ønsker bidra til utvikling
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsker du mer info ta gjerne kontakt med kommunalsjef helse og omsorg Trond Carlson tlf 906 32 277 eller epost: trond.carlson@hoylandet.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk skjema her

Søknadsfrist: 28. april 2022