Ledige stillinger – miljøarbeidertjenesten

Med bakgrunn i opprettelse av nye tiltak og pensjonsavganger har vi følgende ledige stillinger i Miljøarbeidertjenesten i Høylandet kommune:

Ledige stillinger f.o.m. 30.01.23:

 • 2 x 100 % faste stillinger, fortrinnsvis som verne/sykepleier
 • 60 % fast stilling som helsefagarbeider

Fra og med 1.04.2023:

 • 100 % fast stilling som fortrinnsvis verne/sykepleier
 • 50 % fast stilling som helsefagarbeider

Fra og med 01.08.2023:

 • 20 % stilling – Rekrutteringsstilling

Kompetansekrav:

 • Bachelor i vernepleie
 • Bachelor i sykepleie
 • Helsefagarbeider
 • Andre med relevant høyskoleutdanning og/eller har erfaring eller interesse for å jobbe med mennesker med ulike utfordringer er også velkommen til å søke på våre stillinger.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • For å få en bedre kjønnsbalanse i tjenesten oppfordres menn til å søke.

Arbeidstid:

 • Årsturnus med arbeid 3. eller 4. hver helg.

Øvrige krav:

 • Politiattest
 • Førerkort klasse B

Muligheter:

 • Gode muligheter for videreutdanning, og Høylandet kommune har vedtatt en stipendordning for ansatte som ønsker å ta høyskoleutdanning som enten sykepleier eller vernepleier.

Nærmere opplysninger om stillingene får du hos avdelingsleder Liss Tone Engan, tlf. 900 12 907.

Søknad for aktuelle stillinger sendes på elektronisk søknadskjema her

Søknadsfrist: 28. januar 2023