Ledige stillinger – Overhalla sykeheim

Spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid eller geriatri, helsefagarbeider/hjelpepleier, rekrutteringsstilling, helgestillinger

Overhalla kommune søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim? Vi har for tiden ledige stillinger ved Overhalla sykeheim:

  • Spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid eller geriatri til inntil 100% fast stilling. Sykepleier som vurderer å ta videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller geriatri kan også søke.
  • Helsefagarbeider/hjelpepleier til 50% fast stilling
  • 20% rekrutteringsstilling for sykepleier/vernepleierstudenter
  • 20% helgestillinger for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Andre med relevant erfaring innen helse kan også søke.

Om Overhalla sykeheim:

Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har ført til at vi har blitt god på blant annet velferdsteknologi, dokumentasjon og forflytning. Vi er en livsgledesykeheim, og har livsglede for den enkelte beboer i fokus.

For alle stillingene gjelder:

Det å bidra inn i det helhetlige arbeidet ved sykeheimen. Delta i direkte tjenesteyting til beboere på en faglig, trygg og respektfull måte. Bidra til at ansvarsområder følges opp, og at målsettinger nås.

Er du den vi leter etter?

Det samarbeides på tvers av ulike profesjoner og avdelinger, som gjør at du må være fleksibel og samarbeidsvillig. Vi er på jakt etter deg som er engasjert, liker gode faglige diskusjoner og refleksjoner for å utvikle tjenestene vi yter. Det å kunne være løsningsorientert og endringsvillig er også egenskaper vi ser etter.

Det er viktig med gode kommunikasjonsevner, og at du behersker norsk muntlig og skriftlig. Det vil legges vekt på personlig egnethet.

Hvis du er interessert å jobbe med eldre og bidra til å gjøre deres hverdag god og trygg, kan det være akkurat deg vi leter etter.

Vi tilbyr:

  • Engasjerte kollegaer i alle aldre.
  • Godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse.
  • Gode muligheter for videreutdanning og kurs med gode avtaler.
  • Årsturnus.
  • Lønn etter tariff.

Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med:

Kommunalsjef helse og omsorg, Bente Eidesmo tlf; 979 58 279 eller Enhetsleder Overhalla sykeheim, Karianne Ahlin tlf; 951 84 842

Søknadsfrist: 1. august 2021

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no