Lege

Vi har ledig stilling for fastlege ved Overhalla legekontor – kommunal avtale.

Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene.

Overhalla kommune er røyk- og snusfri og miljøsertifisert ISO 14001.

Ledig fastlegehjemmel ved Overhalla legekontor, som er et velfungerende legekontor i Overhalla sentrum, samlokalisert med blant annet fysioterapi, helsestasjon, psykiatritjeneste og sykeheim.

Overhalla kommune har i dag tre fastlegehjemler.

Fastlege – kommunal avtale:

  • Fra 01.08.21 er det ledig stilling for fastlege.
  • Listetak og kommunale legetjenester etter nærmere avtale/oppgavefordeling mellom legene. Journalsystem: SystemX
  • Kommunen deltar i interkommunal legevaktsordning, kveld, helg (pt. 18-delt vakt) og natt (pt. 18-delt vakt). Legevaktstasjon: Namsos
  • Lønnsbetingelser etter individuell avtale. For øvrig skjer tilsetting i kommunen i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglement.

Krav til søkere:

  • Lege med norsk autorisasjon.
  • Utenlandske søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk.
  • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og erfaring, vektlegges personlige egenskaper.

Spørsmål vedr. Stillingen bes rettet til Fastlege Per Tvete, tlf. 74 28 03 00. Evt. Enhetsleder Helse og familie, Anne Finseth, tlf. 915 94 953.

Elektronisk søknad innen 12. april 2021

Søknad sender inn her