Lønnsansvarlig

Har du lyst til å være en del av et større fagmiljø med spennende utfordringer? Da må du se hit, vi søker etter en ny lønnsansvarlig med på laget!

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg.
Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet.
Utfordringene Helse Nord-Trøndelag står overfor er store. Det gjør at vi må videreutvikle og endre vår organisasjon og måten vi arbeider på. HR- og organisasjonsavdelingen skal bidra til at vi til enhver tid har nok kompetente medarbeidere på riktig sted til rett tid. Samtidig skal vi sørge for at løpende driftssaker knyttet til HR-området håndteres på en god og effektiv måte.

HR- og organisasjonsavdelingen har lokasjoner ved begge våre sykehus. Avdelingen har 22 medarbeidere, fordelt på en seksjon ved hvert sykehus. Vi søker ny lønnsansvarlig for snarlig tiltredelse.
Arbeidsstedet er Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger i prioritert rekkefølge. En del arbeid må også utføres på helseforetakets andre lokasjoner og i helseregionen. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønningskontoret vårt har for tiden også ansvaret for lønnskjøringen for Helse Midt-Norge RHF, Helse Midt IT HF og Helseplattformen AS.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

 • Lønnskjøring
 • Systemansvarlig for lønnssystemet
 • Delansvar for reiseregningsystemet
 • Årsavslutning
 • Offentlig rapportering
 • Refusjoner, bl.a. av sykelønn og foreldrepenger
 • Avstemming mot regnskap
 • Bidra i regionalt samarbeid på lønnsområdet
 • A-Melding

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Relevant erfaring
 • Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Søker bør ha god kjennskap til aktuelle lover (skatteloven, lov om ferie og folketrygdloven) og tariffavtaler
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper:

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, som:

 • Evne til å lede teamet på Lønn
 • Evne til å takle stort arbeidspress i perioder
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv serviceinnstilling

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Et faglig godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Lønnsansvarlig Arild Kvilt, tlf: 74 21 57 27 eller Seksjonsleder Atle Busch, tlf: 74 09 83 66 – 908 59 175

Søknadsfrist: 12. juni 2022

Søknad snedes inn her