Miljøarbeider

VIL DU JOBBE SAMMEN MED OSS?

Vi har ledig stilling som miljøarbeider.

Grong Kommune og Grong Frivilligsentral driver dagtilbudet «Aktiviteten» for demente i tidlig fase. Formålet er å bidra til en meningsfull hverdag, med glede, trivsel og trygghet for den enkelte, gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter ute og inne.

Vi har ledig stilling for miljøarbeider i 22,67 % stilling med ansettelse fra 1. august 2022. Søker etter person som skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp og som viser omsorg og legger til rette for en passe aktiv og sosial hverdag for deltakeren.

Arbeidssted er Frivilligsentralens lokaler samt nærliggende områder, i tillegg til områder for turer med deltakerne, samt henting og bringing.

  • Vi søker deg som er fleksibel og har evner til å samarbeide tett med kolleger.
  • Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Tar ansvar for utvikling og er endringsvillig.
  • Har god helse og er robust for å takle hverdagen.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

God pensjonsordning med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid. Den som blir tilsatt må levere politiattest av nyere dato.

Har du spørsmål til stillingen, kontaktes daglig leder på Frivilligsentralen, Edel Blomkvist på mob: 941 96 487

Søknad sendes: post@grong.frivilligsentral.no eller postadresse: Sundspetringen 27, 7870 Grong innen 10. juni 2022.