Miljøterapeut – Stortangen skole

LEDIG 100 % FAST STILLING SOM MILJØTERAPEUT, STORTANGEN SKOLE

Med forbehold om politisk godkjenning er det fra den 1.august 2020 behov for miljøterapeut i 100 % fast stilling på Stortangen skole.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til vedtak om spesialundervisning rundt en enkeltelev, men deler av stillingen vil omhandle elevrettede tiltak mot andre elever/grupper av elever også.

Grunnet sammensetningen av oppgaver, blant annet spesifisert i sakkyndige vurderinger, så skal det være en mannlig medarbeider som tilsettes på Stortangen skole.

Kvalifikasjoner:

– 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller annen relevant kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

  • Stillingen vil i hovedsak omhandle oppfølging av elever i skole med vedtak om spesialundervisning.
  • Stillingen vil også omhandle øvrig elevrettet arbeid innenfor skolens aktiviteter (skole, leksehjelp, SFO).

Personlige egenskaper:

  • Godt humør
  • Tydelig voksenperson med klare grenser som er bevisst sin voksenrolle
  • Utviklings- og løsningsorientert i en hverdag der utfordringer også må kunne løses på kort varsel
  • Gode samarbeidsevner
  • Har fokus på det beste i eleven, og ser den enkelte elevs behov
  • Fleksibel, omstillingsdyktig, selvstendig
  • Digital kompetanse

Miljøterapeuten skal selvstendig og i team kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter på bakgrunn av sakkyndige uttalelser fra relevante hjelpeinstanser i kortsiktige og langsiktige tiltak i tett samarbeid med foresatte, elever og øvrige ansatte.

Spørsmål kan rettes til rektor Jon S. Pedersen, tlf. 902 64 801, eller oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 949 79 973.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest før tilsetting.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring. Aktuelle kandidater kan kalles inn til intervju. Husk å oppgi referanser i søknaden.

Søknadsfrist 10.06.2020