Næringsrådgiver

Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling

Nærøysund kommune har store ambisjoner for fortsatt vekst og utvikling, hvor alle skal bli sett og ivaretatt. Vi tror at i et samspill mellom innbyggere, frivilligheten, næringsliv og kommunene utvikles bo-, bli- og skaperlyst i regionen vår.

Vi har opprettet en ny avdeling for strategi- og samfunnsutvikling som samler utviklingsoppgavene innenfor næring, strategi- og planarbeid for å forsterke kommunens overordna arbeid med å utvikle Nærøysund og regionen. Næring legges inn under kommunal organisasjon og derfor søkes det etter en næringsrådgiver.

Næringsrådgiveren i Nærøysund kommune skal:

 • veilede og følge lokale bedrifter og etablerere i etablering og videreutvikling
 • lede aktuelle utviklingsprosjekter innenfor opplevelsesnæring, omdømmebygging, etablererutvikling m.m
 • arbeide for å utvikle og etablere gode nettverk og møteplasser mellom næringslivet, kommunen og virkemiddelapparatet
 • bidra til at Nærøysund kommune løfter opp og engasjerer seg i viktige næringssaker i regionen og i Trøndelag
 • være kommunens kontaktpunkt i ulike samarbeid med næringslivet knyttet til kompetanseheving og rekrutteringsarbeid
 • delta aktivt i Namdalen for å styrke samarbeidet innenfor næringsutvikling og attraktivitetsutvikling
 • bidra i saksbehandling, utredninger og analysearbeid som er viktig for kommunens og næringslivets kompetansebygging og utviklingsarbeid

Stillingen vil inngå i et team som i fellesskap skal arbeide strategisk og målrettet for å utvikle og styrke kommunens utviklerrolle. Næringsrådgiveren vil få en sentral rolle i å bidra til å inspirere og motivere lokalt næringsliv til videreutvikling, vekst og samarbeid. Du må evne å ta initiativ og være kontaktsøkende overfor næringsaktører og andre med ideer til etableringer. Du skal også bidra til godt samarbeid med og kunnskap om virkemiddelapparatet, samt at kommunens organisasjon har god og oppdatert kunnskap om lokalt næringsliv og dagsaktuelle utfordringer og muligheter.

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning
 • relevant erfaring og kunnskap fra næringsutvikling, prosjektarbeid og samarbeidsprosesser
 • kunnskap om offentlig forvaltning er en fordel
 • kunnskap/erfaring fra næringsrådgivning og virkemiddelapparat
 • god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.

Nærøysund kommune vil praktisere fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

For spørsmål om stillingen kontakt strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan på tlf: 97 15 82 50.

Søknad med CV og referanser sendes til: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 13.september