Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Bindal og Osen. Senteret ligger på Høylandet- midt i Namdalen, og tilbyr rehabiliteringstjenester innen et bredt felt av diagnosegrupper for innbyggere i våre eierkommuner. I tillegg har senteret avtale med spesialisthelsetjenesten ved Helse Midt-Norge om døgnrehabilitering for fem ulike diagnosegrupper. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper og gjelder for personer over 18 år.

Nå har vi følgende ledige stillinger:

50% autorisert sykepleier

i turnus dag, aften og helgevakter – engasjement i perioden 10.08 – 23.12.20 med mulighet til forlengelse av engasjementet. Fast turnus med jobb hver tredje helg for stillingen.

Vi søker faglig engasjerte og strukturerte personer med evne og kunnskap i forhold til helhetstenking i arbeidet med våre brukere. Vi tilbyr utfordrende og interessante stillinger i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen i tverrfaglig team og med eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene. Lønn etter tariff.

50% autorisert sykepleier natt

Ved intern rullering av stillinger kan 50% natt- engasjement i fast turnus med arbeid hver 4 helg bli ledig i perioden 10.08 – 23.12.20.

For mer informasjon – se vår facebookside eller www.namdalrehab.no for informasjon om Namdal Rehabilitering IKS

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg, 74 32 21 00 eller post@namdalrehab.no

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no

Søknadsfrist: 26.07.20