Namdal rehabilitering søker ergoterapeut

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 13 namdalskommuner samt Bindal og Osen kommuner.. Senteret er lokalisert på Høylandet i Trøndelag, og det har plass til 26 brukere. Namdal Rehabilitering har avtale med Helse Midt – Norge om spesialisert rehabilitering innenfor ytelsen brudd –og slitasje, lungesykdommer/ kols, kreft, smerter og sykelig overvekt. Senteret driver rehabilitering for eierkommuner, samt har gruppeopphold for enkelte diagnosegrupper. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen.

Ledig samarbeidsstilling med våre eierkommuner for ergoterapeut 100% prosjektstilling i 2 år.

Ergoterapi er et lovfestet krav i kommunene fra 2020 og med dette søker vi etter ergoterapeut som er interessert i en utfordrende og annerledes arbeidsdag. Du inngår i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett med andre samarbeidspartnere i kommunene. Det vil bli arbeid i team og individuelt. Vi søker en faglig engasjert, fleksibel og strukturert person med helhetlig tankegang rundt våre brukere.

Ønskelig med erfaring innen ergoterapifaget og rehabiliteringsfeltet.

I stillingen inngår reiseaktivitet mellom de aktuelle kommunene i prosjektet.

Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter tariff.

Firmabil stilles disponibel i det daglige arbeidet.

For mer informasjon ta kontakt med Namdal Rehabilitering IKS

Kvalifikasjon: Bachelor i ergoterapi

Tiltredelse: Snarlig i 2020.

Viser ellers til www.namdalrehab.no

Spørsmål rettes til stedfortredende daglig leder Åsmund Elstad, ergoterapeut Kjersti Lian tlf. 74 32 21 00 eller post@namdalrehab.no

Søknadsfrist: 31.12.2019