Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Bindal og Osen. Senteret ligger på Høylandet- midt i Namdalen, og tilbyr rehabiliteringstjenester innen et bredt felt av diagnosegrupper for innbyggere i våre eierkommuner. I tillegg har senteret avtale med spesialisthelsetjenesten ved Helse Midt-Norge om døgnrehabilitering for fem ulike diagnosegrupper. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper.

Nå har vi følgende ledige stillinger:

50 % sykepleier i turnus nattevakt – engasjement i ett år med mulighet for fast tilsetting.
100% spesialsykepleier/ sykepleier/ vernepleier

i turnus med videreutdanning i psykisk helsearbeid, fast tilsetting.
Det søkes etter ansatt med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå, og med erfaring innenfor psykisk helsearbeid – eventuelt andre med relevant erfaring/ utdanning. Gruppebasert intervensjon som undervisning/refleksjonsgrupper inngår i stillingen.
Det er ønskelig med erfaring innenfor rehabiliteringsfeltet.

Lærling i helsefagarbeiderfaget
Vi søker lærling helsefagsarbeider ved Namdal Rehabilitering IKS.
Fra høsten 2020 skal vi ansette ny lærling innen helsearbeiderfaget.
Vi er godkjent for hele lærlingeløpet.
Vi søker en engasjert og motivert lærling.
Vi kan tilby en flott læringsarena og et godt arbeidsmiljø.

50% renholder
Fagarbeider – engasjement med mulighet for fast tilsetting.
Det er ønskelig med fagbrev i renholdsfaget og erfaring innen renhold på institusjon.
Vi søker faglig engasjerte og strukturerte personer med evne og kunnskap i forhold til helhetstenking i arbeidet med våre brukere. Vi tilbyr utfordrende og interessante stillinger i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen i tverrfaglig team og med eksterne samarbeidspartnere.
Personlig egnethet vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene.
Som ansatt hos oss inngår du i vikarpool for ekstravakter, og stillingene inngår i fast turnus med jobb hver fjerde helg for sykepleier på natt og hver tredje helg for spesialsykepleier.

Lønn etter tariff.
Tiltredelse i juni/ juli eller etter avtale

Søknadsfrist: 24. mai 2020

For mer informasjon – se www.namdalrehab.no eller vår facebookside.

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg 74 32 21 00, post@namdalrehab.no

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no