Nærøysund kommune

Nærøysund kommune søker ferievikarer for sommeren 2020 på en rekke enheter.

Helse og velferd har ledig ferievikariat ved følgende enheter:

Tidsrom 15.06.2020 – 09.08.2020

Sykehjem Rørvik og Kolvereid – 20/916

Institusjonskjøkken Kolvereid og Rørvik – 20/917

Sjøsiden/Bjørkåstunet (hjemmebasert tjeneste) Kolvereid – 20/919

Hjemmesykepleien Rørvik og Kolvereid – 20/921

Hjemmehjelpstjenesten Rørvik og Kolvereid 20/922

Soltoppen (hjemmebasert tjeneste) Rørvik – 20/927

Rus og psykisk helse Rørvik og Kolvereid – 20/925

Miljøtjenesten Rørvik og Kolvereid – 20/926

Legekontor Rørvik og Kolvereid (sentralbord/lab) – 20/928

Natt tjeneste Rørvik og Kolvereid: institusjon/hjemmebaserte tjenester/rus og psykisk helse/miljøtjenesten – 20/929

Vi søker:

Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleierstudenter, sosionomer/ sosionomstudenter, barnevernspedagoger/ barnevernspedagogstudenter, legestudenter, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, pleiemedarbeidere/assistenter, kjøkkenassistenter

Det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også kan søke. Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du har førerkort klasse B.

Kontaktpersoner:

Enhetsleder miljøtjenesten Ellen Westerberg: 909 34 693

Enhetsleder institusjon Tove Severeide: 975 31 517

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Anita Hansen: 975 65 140

Enhetsleder rus- og psykisk helse Solrunn Urdshals: 959 06 740

Enhetsleder for legekontor Jenny Dolmen: 909 77 832

Teknisk har ledig ferievikariat ved følgende enheter:  

Vaktmestertjenesten – 20/934

Renholdstjenesten – 20/936

Kommunalteknikk vei/park, plenklipping ect – 20/935

Kontaktpersoner:

Driftsansvarlig vei og park Clint Larsen: 979 66 396

Driftsansvarlig vaktmestertjenesten Ståle Øvereng: 990 35 180

Avdelingsleder renhold Grete Moe: 976 70 479

Vi søker:

Renholdere, assistenter i kommunalteknikk og vaktmesterassistenter.

Søkere må være fylt 16 år

Ønskelig med førerkort klasse B eller T og hengerlappen

Oppvekst og familie har ledig ferievikariat ved følgende enheter:

SFO ved Rørvik skole – 20/938

MAKS – voksenopplæring – 20/939

Vi søker:

  • Assistenter i SFO og ferievikar for undervisning i voksenopplæring.
  • For undervisning i voksenopplæring er det ønskelig at søker har fullført studiespesialisering.
  • For arbeid i SFO må man være 18 år eller fylle 18 år i løpet av 2020.
  • Er ønskelig at søker har erfaring med barn for ferievikariat i SFO.

Kontaktpersoner:

SFO leder Mona Lothe Engesvik: 913 95 009

Enhetsleder for MAKS (voksenopplæring) Monica Wannebo: 416 73 862

 

Fellestjenesten har ledig ferievikariat ved sentralbord:

Søker medarbeider i sentralbord/publikumskontakt – 20/940

Felles for alle stillinger:

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe.

Nærøysund kommune har egen avlønning for studenter som har kompetanse kommunen gjør bruk av i ferievikariat. Årslønn for disse i 100 % stilling er:

  • 1.årsstudenter: kr 345 000,-
  • 2.årsstudenter: kr 360 000,-
  • 3.årsstudenter. kr 370 000,-

Politiattest må leveres før tiltredelse ved arbeid med barn og i helse.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgsansiennitet må fødselsattest for barn vedlegges.

Enhetsledere/avdelingsledere vil ta kontakt med aktuelle søkere så snart enhetene har klarlagt omfang og turnus. Dette vil skje fortløpende fra de ulike enhetene i Nærøysund kommune.

Søknadsfrist: 8.mars 2020

Søknad med vedlagte attester og vitnemål registreres her