Nestleder og barnehagelærer

I forbindelse med oppstart høsten 2019 har vi følgende stillinger ledig:

Harran oppvekstsenter:

  • Nestleder  i 35 % stilling (st.nr. 23/19). Den som tilsettes vil være barnehagefaglig ansvarlig (daglig drift) og stedfortreder for leder ved Harran oppvekstsenter.
  • Barnehagelærer i 35 % stilling (st.nr. 24/19)

Stillingene kan kombineres.

Alle barnehagene:

  • Ev. andre stillinger som barnehagelærer som måtte bli ledig i barnehagene i Grong (st.nr. 25/19).

Det kan sendes felles søknad for stillingene. I søknaden opplyses hvilke(n) av stillingene det søkes på (i feltet «begrunnelse for søknad» eller «andre opplysninger»)

Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til ass. rektor Odd Magne Lund, tlf. 97785366.

Felles for stillingene: Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter.Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato (ikke eldre enn 3 mnd.). Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid. Attraktiv pensjonsordning.

Link til elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist: 17. juni 2019.