Økonomisjef

Vil du bli økonomisjef i Bindal kommune?

Bindal kommune er en liten og godt drevet kommune. Stillingen som økonomisjef er sentralt plassert i kommunedirektørens stab, og inngår i kommunens strategiske ledergruppe. Økonomisjefen er leder for økonomiavdelingen, noe som innebærer både faglig ansvar, lederoppgaver og personalansvar. Økonomiavdelingen har for tiden tre årsverk. Vi er i en prosess der vi ser på om vi kan samhandle mer med nabokommune på økonomiområdet.

Den vi søker:

Vi søker en entusiastisk, nøyaktig og faglig sterk medarbeider som har evne til å jobbe selvstendig og i team. Erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid samt kunnskaper om økonomisystem anser vi som viktig. Hvor mange år med erfaring er mindre viktig – det er mer interessant hvilken erfaring du har.

Det er ønskelig med høyere utdanning innen økonomi og ledelse fra høgskole/universitet, eller annen relevant utdanning.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, økonomirapportering og lønnsforvaltning
  • Økonomisk internkontroll
  • Regnskapsansvarlig for Kirkelig fellesråd
  • Planlegge finansiering, investeringer og skatt
  • Bistå kommunedirektøren og sektorene innen økonomiområdet
  • Faglig opplæring av ansatte
  • Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde
  • Eiendomsskatt
  • Oppgaver etter organisasjonens behov

Vi vil gjerne at du skal bo i kommunen, men hvis du allerede bor i regionen vil vi gjerne legge til rette for at du kan arbeide en del hjemmefra og pendle til og fra. Hvis du vil flytte hit vil vi være behjelpelig med å finne en bolig.

Lønn skal vi forhandle om og tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement. Pensjonsordning har vi i KLP.

Interessert?

Ta gjerne kontakt med kommunedirektør Knut Toresen på telefon 913 25 888 så fort som mulig.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no

Søknadsfrist: 19. juni 2023

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.