Økonomisjef

NTS er et helintegrert havbruksselskap med virksomhet innen oppdrett, brønnbåt, servicebåt og sjøtransport. I nært samarbeid med andre aktører utvikler vi også løsningene som skal skape verdier for morgendagens kystsamfunn. De rundt 850 menneskene i NTS ASA er den viktigste bestanddelen når vi tar det beste fra historien og utvikler det videre for økt bærekraft, vekst og «lys i husan» i aktive lokalsamfunn langs kysten.

NTS ASA har hovedkontor på Rørvik i Nærøysund kommune.

Økonomisjef i NTS ASA

Som økonomisjef i NTS ASA har du overordnet ansvar for økonomi og regnskap i det integrerte havbrukskonsernet. Dette omfatter blant annet konsolidering og konsernrapportering. Økonomisjefen vil ha en sentral rolle i videre utvikling av konsernets økonomifunksjoner og rutiner.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for budsjetter, økonomirapporter og analyser, herunder investerings- og oppkjøpsanalyser
 • Ansvar for konserninterne avtaler og konsolidering
 • Børskontakt og ajourføring av innsidelister
 • Bistå ved forhandlinger og inngåelse av avtaler
 • Videreutvikle og effektivisere konsernets lønns- og regnskapsfunksjoner
 • Personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning
 • Solid regnskapsforståelse, gjerne med IFRS
 • Erfaring fra konsernstrukturer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og stor gjennomføringsevne
 • Strukturert og selvstendig samhandler
 • Relasjonsbygger

Vi tilbyr:

 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, og gode påvirkningsmuligheter
 • Et offensivt konsern i sterk vekst i en fremtidsrettet bransje
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted: InnovArena, Rørvik

Søknadsfrist: 20.09.20

Kontaktpersoner: Roar Myhre, Finans- og administrasjonssjef. Mob: 477 08 800, mail: roar.myhre@ntsasa.no